Vi er straks ferdige med en kommunestyremaraton. Det meste har vært oppskriftsmessig. Indre Fosen ble en spennende finale. Jeg tør gamble på at Roan sier nei. At Roan-politikerne i kveld plutselig snur og sier ja til én Fosen-kommune finner jeg cirka like sannsynlig som at Elvis lever. Jeg tar en Harald Bredeli og går fra Stadsbygda til Roan dersom jeg tar feil.

Nå har Fosen sagt sitt. Det ble som ventet ja i både Åfjord og Bjugn. Ørland og Osen sa nei, det samme gjør Roan i kveld. Det må imidlertid presiseres at Ørland sier nei til én storkommune nå, men at også de holder døra på gløtt og ønsker mer tid på én Fosen-kommune.

Leksvik og Rissa endte opp med noe vi i Fosna-Folket har valgt å kalle et tja. Litt mer utydelig enn Ørland, slik jeg ser det. I prinsippet er det også et nei til ett Fosen nå, men døra holdes på gløtt. I vedtakene tar både Leksvik og Rissa avstand fra tvangssammenslåing på Fosen.

Det betyr også avstand fra tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn, muligens også Åfjord og Roan siden mange mener det også er tvang.

Deretter ønsker Leksvik og Rissa å bli fredet. De vil ha mer tid på én Fosen kommune.

«Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss», står det i vedtaket.

Rissa og Leksvik sier ikke blankt nei, men heller ikke ja. De siste dagene har flere, og da spesielt politikere fra Senterpartiet, beskrevet det som en skummel balansegang med tanke på stortingsbehandlingen.

Stortinget behandler kommunereformen den 8. juni. Regjeringen har de siste ukene vært tydelig på én ting: Enten blir Fosen én kommune nå, eller så blir det fire. Hvordan håndterer så regjeringen svarene fra Fosen? De er allerede for tvangssammenslåing av Ørland og Bjugn. Sitter det da langt inne å tvinge Ørland og Roan med i én Fosen-kommune?

Det er én ting som gjør at et stortingsvedtak om én Fosen-kommune den 8. juni fortsatt er realistisk, og det er at Leksvik og Rissa ikke er blankt avvisende. Så kan det hende at også Sanner og Co går bort ifra én eller fire og kommer med en slags mellomløsning lik Indre Fosen sin.

Jeg gjentar meg selv. Dette er fortsatt åpent.