Edna Otterstad (84) bor i Sørfjorden i Rissa kommune, rundt åtte kilometer sørvest for Krinsvatn bomstasjon. Otterstad har siden oppstarten av bomstasjonen nektet å betale. Hun mener at bommen på Krinsvatn er bygd på feil sted, og av prinsipp har hun derfor ikke betalt regningene sine. 84-åringen disponerer to hytter på den andre siden av bomstasjonen.

– Hadde det vært plassert bomstasjoner i alle Fosen-kommunene hadde jeg gladelig betalt, sa Edna Otterstad, under et tidligere intervju med Fosna-Folket.– Vil til bunns

«I kommunestyrevedtakene fra høsten 2008 står det at bommen skal plasseres ved «Krinsvatn vegdele», mens det i Stortingsproposisjon 124 S fra 14. juni 2011 heter at den skal ligge sør for krysset mellom fylkesveg 710 og 715. Bomstasjonen ble først påbegynt ved Rødsjø, over en kilometer sør for Krinsvatn, men ble i fjor vår ferdigstilt sør for veidelet ved Krinsvatn», skrev Adresseavisen sommeren 2013.Les også: Her sniker russen seg unna 65 kroner i bomstasjonen

– Jeg vil til bunns i om bomstasjonen er lovlig eller ikke. Jeg ønsker å få på bordet at det er forandret i teksten, sa 84-åringen, til Fosna-Folket.– Har saksøkt dem

«Fosenvegene AS - Ei tim´ te´ by´n» kjørte sak mot Edna Otterstad på bakgrunn av at hun ikke hadde betalt regningene sine. Otterstad tapte saken i forliksrådet.– Jeg har saksøkt dem. I forliksrådet ble jeg ikke hørt, sier Edna Otterstad.Har besluttet igangsettelse

Etter tapet i forliksrådet gikk det mot et sivilt søksmål mot Fosenvegene, under forutsetning av at Otterstad ikke blir økonomisk ruinert ved et eventuelt tap i tingretten. Partene avtalte imidlertid stansing av saken i påvente av utfallet i en annen lignende sak. Da den andre saken ble omgjort fra småkravsprosess til allmennprosess, valgte parten å trekke seg fra saken.28. mai mottok Fosen tingrett et brev fra advokat Odd Gunnar Hammernes. På vegne av saksøkte, som er Fosenvegene AS, begjærte han at saken skulle settes i gang.

«Etter tvistelovens § 16-17, annet ledd, skal en sak som er stanset etter avtale mellom partene bringes i gang på begjæring fra en av partene. Saken besluttes derfor brakt i gang», heter det i et brev fra Fosen tingrett utsendt til partene datert 18.09.2014.Blir berammet snart

I brevet går det fram at retten imøteser partenes synspunkter på prosessform. Da saken ble stanset ble den behandlet etter «tvisteloven kap 10 – småkravsprosess».

– Jeg besluttet igangsettelse forrige uke, på bakgrunn av at Fosenvegene krevde det. Vi er i ferd med å beramme en hovedforhandling, sier tingrettsdommer Eirik Lereim, til Fosna-Folket.

I utgangspunktet mener tingrettsdommeren at tvisten skal behandles som småkravsprosess (les faktaboks). Om en av partene krever at retten overfører saken til et alminnelig søksmål, blir dette vurdert.Lereim tror rettssaken kan bli i slutten av november. Dette er foreløpig ikke spikret.Ønsker allmennprosess

Nå skal det imidlertid avgjøres hvordan tvisten skal behandles. Advokat Odd Gunnar Hammernes, på vegne av Fosenvegene som er saksøkt, mener følgende:

– Hvis Otterstad mot formodning skulle vinne fram, så vil det være med på å underkjenne et stortingsvedtak. Det vil få store konsekvenser for bomvei-Norge. Det er en dramatisk virkning om hun skulle få rett. Derfor mener vi at saken må forhandles i allmennprosess, sier Hammernes.

– Fosenvegene står på pengekravet. Gjør man ikke det, vil folk la være å betale, fastslår Hammernes, som er klar på at det blir en anke til lagmannsretten dersom det skulle gå mot et tap.Daglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, ser fram mot en dom i Fosen tingrett.

– Jeg vil få slutt på antydningene om feilplassering og juks. Derfor ønsker jeg en tingrettsdom, sier Sundet. – Et særtilfelle

Ednas sønn, Bjørnar Otterstad, reagerer på advokat Hammernes sitt syn på saken.

– Argumentet om at det her berører bomvei-Norge har ingenting for seg. Dette er åpenbart en sak hvor én person påføres store kostnader uten å få noe nytteverdi. Dette er et særtilfelle. At dette bør behandles som en småkravsprosess, er helt naturlig.

– Hvis det blir allmennprosess må vi se om vi får inn nok støtte til å kjøre saken. Det virker som at støtten foreløpig har vært ganske stor. Vi satser likevel på en småkravsprosess for å redusere kostnadene, legger han til.Foreløpig har ikke Edna Otterstad oppnevnt advokat i saken.

– Vi er usikre på om en jurist skal være prosessfullmektig. Det er en så spesiell sak at eksempelvis en samfunnsviter kan være aktuell, sier Bjørnar Otterstad.Satser på småkravsprosess

84 år gamle Edna Otterstad forteller at hun mer enn gjerne stiller i en småkravsprosess. Dersom Fosen tingrett velger allmennprosess, er hun imidlertid usikker.

– Jeg er litt betenkt. Det er kostnadene som holder meg tilbake. I en stor sak kan vi risikere at det blir dyrt, sier hun.

Det kan være at partene møtes i Fosen tingrett allerede i november.

– Jeg er villig til å ta det i november, det er helt greit for meg. Det viktigste er å få fram at det er fusk med papirene. Bommen skulle stå i veidelet. Da hadde det blitt en helt annen pris, og da er det ingen som hadde sagt noe.

– Det er mye

7. mai 2012 var det oppstart av bompengeinnkreving ved Krinsvatn bomstasjon.– Hvor mye mener Fosenvegene at du skylder dem?

– Det er mye. Jeg kjører gjennom bomstasjonen fire ganger hver måned. I tillegg kommer purregebyrene på mellom 450 og 500 kroner i måneden.Edna mener det er urimelig at hun får disse gebyrene.– De første månedene etter oppstarten skrev jeg til Fosenvegene. Jeg gjorde det klart at dersom de kunne gi meg papirer på at dette hadde foregått lovlig, skulle jeg betale for turene, sier Otterstad, som mener hun aldri har fått slike papirer.– Hva gjør du dersom du taper rettssaken?