Bakgrunnen for kravene er at beslutningen om innføring av bompenger, kom på plass etter at fergeselskapene Norled og Fjord1 fikk anbudene. Norled opererer sambandet Brekstad – Valset, mens Fjord1 har strekningen Flakk – Rørvik. Fjord1 gjorde det klart allerede i fjor at de ville kreve kompensasjon.

Avhengig av krystallkule

Regionsjef i Norled, Inge Andre Utåker, har signet kravbrevet som er sendt til Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

-Har dere budsjettert med mere trafikk enn det resultatet?

- Jeg husker ikke akkurat nå hvor mye vi har budsjettert med. Det er irrelevant. Det viktige er budet vi har innlevert som operatør. Her er vi avhengig av å ha en krystallkule som vi kan se inn i, når vi leverer inn anbud. Som for eksempel at det kommer en bro eller tunnel, om veien blir bedre og lignende, sier han og understreker at forutsetningen for driften, vilkårene for sambandet ble forandret med innføringen av bompenger.

Går rimelig bra

-Staten har også lagt inn rabatter på prisene som har endret forutsetningene, sier han.

-Går sambandet i minus?

-Nei, regnskapet for sambandet går rimelig bra. Men dette er ikke poenget her. Hvis sambandet går okey, bli det feil så lenge det kunne ha gått veldig bra.

Utregningen baseres på bortfall av trafikk for 2012, 2013 og 2014 til og med mai i år. For 2012 handler det om et krav på noe over 6,6 millioner kroner, litt over 6,1 millioner kroner i fjor og 2,3 millioner kroner dette året.

Utåker fastslår at de enda ikke har fått svar fra fylkeskommunen.

-Men dette forstår jeg, fordi kravet ble sendt ut rett før feriestarten, sier han, og trekker fram at de har en god dialog med fylkeskommunen som oppdragsgiver.

Vil vente med kommentar

-Vi vil derfor ikke gi noen kommentar før vi har sette nærmere på den, sier han. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen  bekrefter det samme, at de vil vente med å kommentere det.

- Vi må blant annet se nærmere på om de har rett til å komme med et sånt krav.

Om Fjord1 sitt krav forklarer Mjøen at de har vært lenge i dialog og forhandlinger. - Vi er uenige om trafikkgrunnlaget, og har blitt enige om at det beste er at selskapet går til stevning mot oss for å få det avklart.