Det var flertallet ved Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som kom med dette forslaget under fylkestingets møte på Frøya. Forslaget innebærer at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal konsekvensutrede kapasitetsutvidelse i sambandet Brekstad - Valset både med to ferjer og med én større og hurtigere ferje.

Det var adressa.no som først omtalte saken.

- Skaper usikkerhet

Fylkespolitiker Torhild Aarbergsbotten (H) mener fylkespolitikerne nå går bort ifra tidligere vedtak om to ferjer.

- Her ber man om en revurdering. Det har tidligere ligget klart at det skal være to ferjer i det nye anbudet. Dette vedtaket betyr ikke nødvendigvis at det ikke blir to ferjer i fremtiden, men man sår tvil og skaper usikkerhet. Det er et løftebrudd. Hadde ikke dette kommet opp, ville det vært avgjort at det blir to ferjer. Nå må saken behandles på nytt igjen før et nytt anbud utlyses, påpeker hun.

- Viktig for trafikksikkerheten

Aarbergsbotten og Høyre foreslo i fylkestinget å ha to ferjer fra januar 2015 samt i det nye anbudet.

- Det er viktig med to ferjer for å få til halvtimes avganger. Dette vil gi bedre trafikksikkerhet. Undersøkelser på Møre viser at det er flere alvorlige bilulykker der man må vente lenge på ferja. Da kjører man fortere for å rekke den. Dessuten koster ventetiden til ferja for næringslivet. Videre vil det være behov for mindre ferjeoppstillingsplass på Brekstad om man har halvtimes avganger, argumenterer hun.

Aarbergsbotten påpeker videre at Forsvarsbygg har lagt halvtimes avganger til grunn i sine vurderinger.

Utredning ferdig til budsjettbehandlingen

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen forteller at utredningen av en fremtidig ferjeløsning i sambandet Brekstad - Valset vil starte umiddelbart.

- Utredningen må være ferdig til vi skal legge frem budsjettdokumentet 1. oktober. Budsjettet for 2015 skal behandles i fylkestinget i slutten av oktober, forteller han.

Den nye anbudsperioden skulle egentlig starte i januar 2015. Etter en runde i retten bestemte AtB seg for å avlyse den opprinnelige anbudsrunden.

- Det er ikke klart når den nye anbudsperioden starter. Det kan bli fra 2016 eller fra 2017. AtB jobber med å forlenge kontrakten med Norled, som drifter sambandet Brekstad - Valset i dag, sier fylkesrådmann Mjøen.