Vil grave seg et levebrød

Her er Indre Fosen Entreprenør As i arbeid med å legge fiberkabel i Skaugdalen. Foto: Privat