I disse dager legges det både vannrør, kloakkrør og fiberkabel fra Rissa kirke og oppover Skaugdalen. Helt opp til fellesfjøset på Rokset. En strekning på rundt 4,5 kilometer.

Men, det er utfordringer på veien. Blant annet må elva Skauga krysses. Likeså noen veier.

- Vanligvis legges rør på bunnen av elva og så legges det steinfylling oppå. Det blir aldri bra, og så trengs det vedlikehold. Måten dette gjøres på her, er vi kjempeglad for, sier Audun Alseth i elveeierforeninga. Rørene krysser elva ved gapahuken ved Fossbrua.

Første gang på Fosen

Det er første gangen denne teknologien brukes på Fosen.

- De borer tre meter under elvebunnen, forklarer Ivar Asbjørn Fallmyr fra teknisk etat i Rissa kommune. Det tar ikke lange stunden før de to arbeidskarene fra Entreprenørservice i Sandefjord har boret seg under elva og trukket de tre kablene over til andre siden. Alt er unnagjort på bare noen timer.

I løpet av noen timer er rørene trukket tre meter under elvebunnen og over på andre siden. Foto: Sigrun Overland

- Det er nordsjøteknologi. Vi kan bore i all slags masse, forklarer Frode Jakobsen fra firmaet. Etter at jobben i Rissa er ferdig skal de videre til Surnadal. Senere i sommer skal de til Åfjord.

- Hva er kostnaden på dette da?

-Det vet jeg ikke eksakt, men det er ikke stort dyrere enn å legge rørene på elvebunnen med alt det det fører med seg, sier Ivar Asbjørn Fallmyr.

Ferdig i vår

Det er Pallin AS som er hyret inn til å gjøre gravejobben på strekningen.

- Vi skal være ferdig i løpet av våren. Nå først tar vi områdene der det er dyrka jord slik at vi er ferdig der før bøndene starter med våronna, opplyser Trond Pallin som har to arbeidslag på seks mann og fire gravemaskiner i sving med denne jobben.

Fornøyd

- 19 husstander i Skaugdalen får nå tilgang på fiber. Det er et så lite antall at det ville aldri blitt bygd ut her oppover uten samarbeid med vannverket og kommunen. Vi legger også grunnlaget for videre utbygging oppover Skaugdalen, sier Ken Robin Sivertsvik fra Rissa Kraftlag.

Hele jobben med å få vann til innbyggerne oppover til fellesfjøset, pluss kloakk og fiber koster 4,6 millioner kroner og er som nevnt et spleiselag.