Marine Harvests planer om å etablere et oppdrettsanlegg ved Lønngrunnen utenfor Asen i Bjugn kommune vekker harme blant fritidsfiskere i kommunen. Fylkesmannen og Fosen naturvernforening har også frarådet etableringa.

Imidlertid har Marine Harvest fått grønt lys av både Mattilsynet og Bjugn kommune. Nå er det opp til Trøndelag fylkeskommune å avgjøre, som konsesjonsmyndighet.

BAKGRUNN: Massiv motstand mot nytt oppdrettsanlegg

Underskriftskampanje

Det omstridte anlegget har engasjert også utenfor kommunegrensene. I en underskriftskampanje initiert av bjugning og fritidsfisker Knut Hellesvik er det flere hytteboere blant de over 400 signaturene.

Fylkespolitiker Tommy Reinås (MDG) vil ta opp saken i fylkesutvalget 22. august, og be om at saken blir behandlet av fylkespolitikerne – og ikke administrasjonen, som er praksis. Reinås er for øvrig svært kritisk til oppdrettsanlegget, og vil gå imot etableringa ved eventuell politisk behandling.

Krevende

Nå melder også Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) seg på debatten. Han mener næring og arbeidsplasser bør gå foran fritidsfiske og rekreasjon i denne saken.

– Jeg har stor forståelse for den private fritidsbruken av sjøarealene. Derfor har kommunen også sagt nei til blåskjellkonsesjoner og laksekonsesjoner tidligere, blant annet rundt Lysøya og i Bjugnfjorden. Samtidig har vi en kommuneplan som sier at vi skal legge til rette for havbruksnæring, og det begynner å bli vanskelig å gjøre uten at det skal berøre andre hensyn, sier Undertun.

Det er denne lokaliteten utenfor Asen i Bjugn som er omstridt. Foto: Olav Bjørkli

Innenfor kommuneplanen

Ordføreren viser til at militær virksomhet båndlegger store sjøarealer i Bjugn, og sier dette trolig er den siste laksekonsesjonen som blir gitt i fritt farvann i kommunen.

– Denne konsesjonen ved Lønngrunnen er i all hovedsak innenfor kommuneplanen, kun ankerfestene er utenfor området som er avsatt til havbruk. Dette er en sak som sånn sett ble bestemt fra kommunens side allerede i 2012 og 2013, sier ordføreren.

– Nå har en aktør søkt om konsesjon, og da blir saken aktualisert. Det er forståelig at det engasjerer, men av og til veier hensynet til næring også tungt. Vi fredet Asserøybukta og sa nei til Norgesskjell utenfor Lysøya nettopp fordi det var lokale argumenter mot. Av og til greier vi ikke å ta alle hensyn.

Arbeidsplasser

Han mener etableringa vil kunne gi både arbeidsplasser og positive ringvirkninger til lokalsamfunnet.

– Anlegget vil ha stor betydning for arbeidsplasser i Bjugn kommune, sier Undertun.

– Hvor mange arbeidsplasser tror du anlegget vil skape?

– Det er vel rundt fem-seks stykker som opererer Persflua (Marine Harvests oppdrettsanlegg utenfor Lysøysund, jour.anm). I tillegg vil anlegget skape grunnlag for andre typer næring, eksempelvis de som driver med service inn mot havbruksnæringa eller butikker på fastlandet som leverer varer. Det er vanskelig å spå omfanget nøyaktig, men betydningen er nok stor. Den sikrer lokale, havbruksrelaterte arbeidsplasser i kommunen, svarer han.

– Må ha noe å leve av

– Så du mener arbeidsplasser og eventuelle positive ringvirkninger bør gå foran naturverdier i denne saken?

– Når det gjelder denne underskriftskampanjen framstår det ikke som at det er naturkvalitetene de er opptatte av. Det er nok heller at anlegget vil bli liggende tett på en fiskeplass som er hyppig brukt. Og det har jeg forståelse for. Men vi må ha noe å leve av, derfor er det viktig å legge til rette for næringsliv i kommunen. Det har vi jobbet veldig hardt for i Bjugn, sier ordføreren.

Fastboende viktigst

Han påpeker at det er mange ikke-fastboende som har skrevet under på underskriftskampanjen som jobber mot etableringa.

– Hvor mye skal vi legge til rette for å være en hyttekommune, og hvor mye skal vi legge til rette for fastboende? For meg vil nok fastboende alltid gå foran hytteboernes ønsker, sier ordføreren.

Dersom saken blir avgjort administrativt i fylkeskommunen, foreligger endelig avgjørelse trolig i begynnelsen av september.