31. mars ble det besluttet at Oras i Leksvik er historie. I et vedtak gjorde styret i Oras Armatur AS det klart at salgsorganisasjonen i Leksvik skulle legges ned 1. oktober. Bakgrunnen var at bedriften ønsket å samlokalisere avdelingene til Oslo.– Vi er uenig i vedtaket, men vi kan ikke surmule. Nå må vi se framover. Det er en komplett organisasjon med dyktige ansatte som mister arbeidsplassen, og som nå er på utkikk etter ny jobb, sa økonomisjefen ved Oras i Leksvik, Ivar Røstad.Flere måneder har gått siden de ti ansatte fikk beskjeden. Røstad kan fortelle at rundt halvparten av de som mistet jobben har funnet et alternativ. To har funnet en ny jobb, mens en tredje fortsetter i Oras i Oslo. For to andre, inklusive Røstad, kan AFP (avtalefestet pensjon) være en løsning. AFP kan kombineres med en ny jobb.– Fått mye oppmerksomhetFra styrevedtaket ble kjent, har de ti ansatte gått offensivt ut for å markedsføre seg selv som attraktiv arbeidskraft.– Vi har fått mye oppmerksomhet rundt aksjonen, noe som er bra, forteller Røstad.De ansatte hadde forhåpninger om at et firma ville slå til på hele organisasjonen. Det skjedde imidlertid ikke, men likevel har det ordnet seg for halvparten av de ti.– Nå har det vært en tid med ferie og lite jobber. Det er ikke så mange igjen, men vi håper det dukker opp noe framover.– Krummer nakken og går påIvar Røstad mener at de som ble uten jobb stort sett har kommet godt ut av det, men at det var en uheldig tid å bli arbeidsledig.– Det er klart at det er litt tregere på arbeidsmarkedet nå. Det er ikke den beste tiden, men folk krummer nakken og går på. Det er en gjeng med spirit og god mentalitet.Må gå til NAVRøstad utelukker ikke at enkelte som fortsatt står uten nytt arbeid trolig må skaffe seg jobb i Trondheim. Det begrunner han med at det er trangt om arbeidsplassene i Leksvik. Selv om målet er at alle får nytt arbeid, er han klar på hva som vil skje før den tid.– Det er nok noen som må banke på døra til NAV.