Det er Trønderavisa som melder om dette, etter at Oras Group i dag presenterte konsernets nye produksjons- og logistikkplaner. De inngår i konsernstrategien for 2015.

De nye planene innebærer blant annet å samle produksjonen ved Oras Groups fabrikker i Finland og Polen. Som en følge av dette avsluttes produksjonen ved fabrikken i Leksvik. Dette vil skje tidlig i 2012.

Salgs- og serviceavdelingen skal fortsatt være basert ut fra Leksvik.

Oras. Foto: Terje Dybvik