Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har vurdert fem tilsynssaker i etterkant av det tragiske barnedødsfallet i Vanvikan i november i fjor. Nå er raporten offentliggjort.

Det var Trønder-Avisa som først meldte om rapporten.

Kritikk

I rapporten skriver fylkesmennene at psykologen ved St. Olavs hospital ikke ga forsvarlig helsehjelp og at han ikke varslet barnevernet med bekymringsmelding. Det ble ikke funnet lovbrudd ved St. Olavs hospital. Fastlegen har gitt forsvarlig hjelp, men han får likevel kritikk for ikke å ha vurdert informasjon han satt på.

Lovbrudd

NAV får kritikk for ikke i tilstrekkelig grad å ha vært oppmerksom på forhold som kunne føre til tiltak fra barnevernets side, noe som følgelig er lovbrudd, skriver fylkesmennene.

Helsestasjonen blir kritisert for ikke å ha informert barnevernet om forhold som kunne ha ført til tiltak fra barnevernets side. Også det er å betrakte som lovbrudd, skriver fylkesmennene.

Barnehagen hvor barnet gikk får ikke kritikk for sin håndtering av saken.

Tilsynet mener Fosen barneverntjeneste kunne ha vært mer grundig i sin akuttvurdering dagen før barnet døde, men at det ikke foreligger noe lovbrudd fra barnevernets side.

Ønsker ikke å kommentere

Rådmann Kai Terje Dretvik i Leksvik ønsker ikke å kommentere saken i dag.

- Jeg har knapt nok lest rapporten, og vil derfor ikke kommentere saken ennå. Jeg må ha et møte med enhetslederne først. Det er greit å få rapporten, sier Dretvik.

Siktelsen mot guttens foreldre for medvirkning til legemsbeskadigelse ble nylig henlagt av statsadvokaten

Ting må skje fort

Rådmann Vigdis Bolås i Rissa er ansvarlig for Fosen barneverntjeneste siden kommunen er vertskommune for tjenesten.

- Vi ønsker å få vite hva som ligger i tilsynets kommentar om at barnevernets akuttvurdering kunne ha vært gjort mer grundig. Men vi er glade for at rapporten sier det ikke er begått lovbrudd. En akuttvurdering må skje fort ut fra informasjon vi har tilegnet oss. Det er aldri en fasitløsning i slike saker, sier Bolås.

På generelt grunnlag ønsker hun å presisere at det er veldig viktig at alle som ser at unger ikke har det bra varsler i fra til barnevernet slik at riktige tiltak kan bli satt inn.

Vil ha svar

Fylkesmennene vil ha svar på en del spørsmål fra Leksvik kommune innen utgangen av januar 2015. Kommunen er bedt om å redegjøre for hvordan de i fremtiden skal sikre at ansatte er kjent med, og forstår, oppmerksomhetsplikten og meldeplikten til barnevernstjenesten, og at det skjer et tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktuelle instanser.