Fylkesmannen er nå koblet inn i saken om uønsket gjedde i Ryvatnet i Bjugn. Grunneiere og naturforvaltere fortviler som kjent over flere gjeddefangster i det populære fiskevannet. Det har den siste tida blitt tatt minst sju eksemplarer av den uønskede arten. Edmar Bakøy er leder i viltnemnda, samt skogbrukssjef i Ørland og Bjugn. Han sier både problem og løsninger nå skal utredes. Ett av alternativene er å utrydde all fisken i Ryvatnet. Det samme gjelder den i Koltjønna og Kottengvatnet, samt bekkene imellom.

Volum

– Vi er nå i dialog med Fylkesmannen. Nå skal hele problemet utredes så godt som mulig, slik at man velger den beste løsningen. Rotenon er definitivt aktuelt. I så fall må vi beregne blant annet hvor mye volum vann som er i vannene. Da må vi naturlig nok måle dybde og omkretser. Det er et omfattende arbeid, sier Bakøy.

Sette ut

Rotenon vil blokkere fiskenes oksygenopptak, og dermed utrydde bestandene. Det samme gjelder andre gjellepustende organismer. Blir vannene behandlet med rotenon, vil man sette ut ny ørretbestand.

– Utredningen vil starte så raskt som mulig. Så får vi se etter hvert hva resultatet blir. Men noe må i hvert fall gjøres. Gjeddene som trolig er igjen bør fjernes så raskt som mulig, avslutter Edmar Bakøy.