En gjedde ble nylig fanget i Ryvatnet i Bjugn. Vannet skal normalt ikke ha denne arten. Fangsten blir derfor ikke godt mottatt av lokale naturforvaltere. Edmar Bakøy er blant annet leder i viltnemnd og skogbrukssjef i Bjugn og Ørland. Han ser alvorlig på den uønskede gjeddefangsten.

Rovfisk

- Dette er svært uheldig. Gjedda er en rovfisk, som potensielt kan utrydde bestandene av etablerte fiskearter. Ryvatnet har både ørret og røye, og er et svært populært fiskevann. Det kan nå bli ødelagt i framtida, sier Bakøy. Han håper samtidig at den fangede gjedda var et enslig eksemplar av arten. Nå oppfordrer han folk til å fiske i både Ryvatnet og det nærliggende Kottengvatnet.

- Vi er spente på om det er flere gjedder i vannene, samt bekken mellom dem. Vi oppfordrer folk til å fiske der. Eventuell gjeddefangst bør tas på land og rapporteres, fortsetter Bakøy.

Fengsel

Grunneierlaget har anmeldt forholdet, som er ulovlig. Denne type miljøkriminalitet kan gi bøter, eller fengsel inntil tre år.

- Det er ingen tvil om at fisken er utsatt, da gjedda ikke kommer seg til vannene naturlig. Slike utsett gjør at vi mister kontrollen med vannene. Det er svært betenkelig og uheldig. Vi har kontaktet statlige myndigheter, slik at de kan vurdere eventuell rotenonbehandling. Uansett hvordan saken gripes an, er gjedda en fisk vi ønsker å bli kvitt. Vi håper derfor lokale fiskere kan bidra. Med fisking i vannene kan vi forhåpentligvis finne ut hvor stort problemet er, avslutter Edmar Bakøy.

Gjedda er 41 centimeter lang, og ble tatt på dorgefiske. Foto: Laila Iren Veie