Soningen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Mannen må videre betale en bot på 5000 kroner. Han er også fradømt retten til å kjøre bil for en periode på 14 måneder. Mannen tok betenkningstid i forhold til om han skulle vedta dommen.

Promille

Ifølge politiets siktelse var det klokken 11.00 om formiddagen 1. januar i år at kjøringen fant sted i Ørland. Kjøreturen endte med et trafikkuhell idet bilen for utfor veien. Blodprøven som ble tatt cirka to timer etter kjøringen, viste at sjåføren hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 0,61 promille.

Tilståelse

Saken ble behandlet som en tilståelsesdom i Sør-Trøndelag tingrett. Siktede ga en uforbeholden tilståelse. Retten la i skjerpende retning vekt på at kjøringen fant sted på en tid hvor det erfaringsmessig ferdes andre trafikanter.

Les mer: