Det var den 19. april i år at kjøringen fant sted. Kvinnen ble målt til 86 kilometer i timen i 60-sonen i Bjugn. Det resulterte umiddelbart i et førerkortbeslag.

Bot

Saken ble nylig behandlet som en tilståelsesdom av Inntrøndelag tingrett. Siktede møtte og avga en uforbeholden tilståelse. Dersom man kjører fra 86- til 90 kilometer i timen i 60-sonen, er utgangspunktet bot på 10 000 kroner. Påtalemyndigheten foreslo ved en feil at boten skulle settes til 8000 kroner. Retten mente imidlertid at det ikke var grunnlag for å idømme kvinnen noen lavere bot enn 10 000 kroner, som altså er utgangspunktet om man kjører 86 kilometer i timen i 60-sonen.

To måneder

Dersom man kjører fra 86- til 95 kilometer i timen i 60-sonen, skal man i utgangspunktet miste retten til å kjøre motorvogn for en periode på fra tre- til seks måneder. Siktede i saken opplyste at hun hadde behov for førerkort på grunn av både jobb- og omsorgssituasjonen.

«Etter rettens skjønn vil det virke urimelig hardt for siktede i hennes omsorgssituasjon at hun mister førerkortet for tre måneder», heter det i dommen.

Retten fastsatte tapstiden til to måneder. Siktede godtok dommen.

Les mer: