Det har over tid vært bred politisk stemning for at man ønsker at kommunen skal bestå som selvstendig kommune også i framtida.

Vedtaket som ble fattet gjenspeiler dette.

Grensejusteringer

Det lyder som følger, hvilket også var i tråd med rådmannens innstilling:

«Osen kommunestyre vedtar at Osen kommune opprettholdes som egen kommune, uten grensejusteringer ut av kommunen.»

I del to av vedtaket står følgende å lese:

«Kommunestyret stiller seg positiv til eventuelle ønsker om grensejusteringer der grendesamfunn i nabokommuner reiser spørsmålet om å få tilslutte seg Osen kommune.»

Geografi

Osen-ordfører Jørn Nordmeland (V) sier de med del to av vedtaket, ønsker å holde alle muligheter åpner for framtida. Uten at det er noe konkret på trappene nå.

– Rent geografisk kunne man se for seg at kanskje grenda Bessaker i Roan, kan komme til å ønske seg en tilslutning til Osen, hvis Roan blir en del av en større kommunetilslutning sørover. Ser man på kartet vil man også se at Seter ligger avsondret i forhold til resten av Osen kommune.

– Seter burde gå nordover til Flatanger?

– Det kunne vært en løsning, ja. Folkeviljen på Seter, slik vi har registrert den, er at man ønsker å forbli en del av Osen hvis kommunen velger å forbli selvstendig som i dag, sier Jørn Nordmeland.

Kanskje Seter blir en del av Flatanger i framtida? Foto: Terje Dybvik
– Ser man på kartet vil man se at Seter ligger avsondret i forhold til resten av Osen kommune, sier Jørn Nordmeland. Foto: Terje Dybvik