Ordførere, politikere og rådmenn, rundt 100 alt i alt, er samlet i forsamlingslokalet Haugen i sentrum.

Nordmeland

Møtet har i skrivende stund akkurat startet. Osen-ordfører Jørn Nordmeland (V) ønsket alle velkommen. Det gjorde han med å uttrykke sin skepsis over nytten ved at mange små og spedt bebygde kommuner som Osen, skal tvinges til å slå seg sammen til større kommuner. Og en protestsang, hvor teksten er laget av en lokal bidragsyter.

Arnstad

Stortingsrepresentant, og tidligere statsråd, Marit Arnstad (Sp) overtok så med programposten "Svaret er Kommunereformen - men hva er spørsmålet?".

Mange samlet i forsamlingslokalet Haugen. Foto: Terje Dybvik
Jørn Nordmeland under framføring av protestsangen. Foto: Terje Dybvik