- Det er en frustrasjon blant innbyggerne etter at Fylkesmannen klarte å få dialog med Bjugn opp til behandling for tredje gang, og at politikerne klarte å smette gjennom et vedtak med en stemmes overvekt. Da må vi få fram hva folket i Roan egentlig mener om saken, sier Ola Håvard Krogfjord i Roan Senterparti.

Krogfjord er blant flere politikere fra både Senterpartiet og Venstre i Roan som stiller seg bak en underskriftskampanje som ber kommunen om å avslutte dialogen med Bjugn.

250 underskrifter

Så langt har rundt 250 stemmeberettigede roansbygg skrevet under på oppropet. Det utgjør drøyt en av tre innbyggere med stemmerett, og over 25 prosent av alle innbyggere.

- Vi har ikke blanda inn Åfjord, fordi vi har et vedtak om sammenslåing med dem og ei folkeavstemming som støtter det. Det er ikke tilfelle med Bjugn, sier Krogfjord, som har stemt nei til dialog ved tre anledninger i kommunestyret.

Forhandlingsutvalget i Roan deltok i det første dialogmøtet med de to overnevnte kommunene ved Fosen fjordhotell i Åfjord tirsdag.

- Svada

Her ble utfordringene ved fylkesvei 14 i Roan særlig diskutert, og delegasjonen fra Roan var tydelige på at de ønsket konkrete forpliktelser fra Åfjord og Bjugn på utbedringer av den rasutsatte veien. Prislappen er estimert til cirka 700 millioner kroner.

Krogfjord har liten tro på at det vil skje.

- Lovnadene som kommer i slike dialoger er ikke noe vi kan lite på. Det er lett å få folk på gli når man frister med noe så populistisk som ny vei i Roan. Særlig nå når vi er veiløse er viljen til å hoppe på toget større. Men å skrive i en avtale at «vi skal jobbe for ny vei» eller «vi skal støtte veibygging» blir bare svada.

- Bør skrinlegges

- Tror du ikke at det vil være lettere å realisere et samferdselsprosjekt av denne størrelsen med Bjugn og Åfjord på laget?

- Jo, det tror jeg nok. Men spørsmålet er om de faktisk vil prioritere det. De drømmer jo om bru over Åfjordsstraumen, og den bør skrinlegges inntil veien i Roan er ferdig, sier Krogfjord og peker på at det vil være enkelt for et framtidig kommunestyre å rokkere om på prioriteringslista.

Leveres til ordføreren

Ifølge Krogfjord er engasjementet stort i Roan for å stanse den påbegynte dialogen.

- Bortimot 250 underskrifter speiler stemninga i befolkninga. Politikerne må tenke seg godt om når en så stor del av befolkninga er imot, sier han.

Onsdag ettermiddag skal underskriftene overleveres til ordfører Einar Eian (H).

Under torsdagens kommunestyre skal politikerne avgjøre om de skal ha folkeavstemming i forbindelse med sammenslåinga, men Krogfjord og resten av gjengen bak innbyggerinitiativet håper den massive motstanden vil parkere saken.

Fire ganger

- Hvis ingen snur, står vi fortsatt med en stemme for lite. På den andre sida er det nok at en snur, eller at det kommer inn vararepresentant med ny mening. Jeg ser i hvert fall ikke at det skulle være noe i veien for å ta det opp igjen, vi har jo tross alt behandlet dette tre ganger tidligere, sier han.