Tirsdag var forhandlingsutvalgene fra kommunene Åfjord, Bjugn og Roan samlet til dialog om mulig kommunesammenslåing ved Fosen fjordhotell i Åfjord.

Veien til forhandlingsbordet har vært lang, særlig for Roan, som omsider klarte å snu to nei til et knepent ja til dialog med de overnevnte kommunene i kommunestyret tidligere i desember.

Kjøttvekta

- Jeg er veldig nysgjerrig på hvilke ønsker og spørsmål Roan har. Jeg er også opptatt av å presisere at motivasjonen til Bjugn ikke handler om å ta vindmøllepengene fra Roan. Den bekymringen kan jeg forstå. Kjøttvekta kan vi også prate om. Bjugn er en mye større kommune enn Roan, og det er kanskje lett å tenke at Roan vil få liten påvirkningskraft i en ny kommune. Dette er ting vi bør prate om, sa ordfører i Bjugn, Ogne Undertun (Ap) innledningsvis.

Også ordfører Vibeke Stjern (Ap) ytret forståelse for eventuelle betenkeligheter delegasjonen fra Roan måtte ha i forkant av møtet.

- Det forstår jeg godt, særlig med tanke på at dere er her på grunn av et svært knepent flertall i kommunestyret, sa Stjern.

- Katastrofal

Under det første forhandlingsmøtet mellom de tre kommunene dreide brorparten av debatten seg rundt veistandard og samferdselsutfordringer i Roan.

I intensjonsavtalen mellom Åfjord og Bjugn, der Roan også er inkludert, er det skissert at utbedring av fylkesvei 14 vil bli et prioritert prosjekt for den nye kommunen. Forhandlingsutvalget fra Roan etterlyste imidlertid noe mer konkret.

- Veien er katastrofal, for å si det enkelt. Slik det er i dag er fylkesvei 14 ved Berfjorden stengt etter ras, og det begynner å bli kritisk for lakseslakteriet. Vi har også foreldre som sier at de ikke ønsker å sende ungene sine avgårde med skolebussen dersom veien åpner, fordi veien er i så dårlig stand. For dere som ikke er i denne situasjonen, så håper jeg at dere klarer å sette dere inn i det, framholdt ordfører Einar Eian (H).

Livsnerve for Roan

Ifølge Eian vil det koste rundt 700 millioner kroner å utbedre veien som varaordfører Erik Jakobsen kalte ei «livsnerve» for Roan.

- Politikere på fylket og på nasjonalt nivå tenker velgere når de skal prioritere hvordan de skal bruke pengene. Hadde det vært en kommune med 9000 innbyggere i ryggen som dro inn til Trondheim for å slå i bordet, hadde det vært noe helt annet enn om Roan kommer alene, sa Undertun og foreslo at de som en samlet kommune kan sette av penger til forprosjekt og lobbyvirksomhet.

- Hvis Roan selv ønsker å øremerke noe av sine framtidige frie inntekter til veiutbedringer så har jeg heller ikke noe problem med det. Men det er så konkret som jeg kan være. Det er en fylkesvei, sa Undertun.

Hydrogen til Roan?

Hanne Skjæggestad fra Roan Venstre var tydelig på at Roan må ha noe å vinne på å slå seg sammen med Bjugn og Åfjord, det være seg bedre veier eller næringsaktivitet.

- Hvor mye er det verdt for dere at Roan blir med? Er det verdt så mye at vi kan få omprioritert veimidler som egentlig skal brukes i Åfjord, eller at hydrogenprosjektet flyttes til Roan? Vi må ha en garanti for at dette vil føre til bedre veier og flere arbeidsplasser i Roan, sa Skjæggestad og pekte på at hun mente det ville bli nei i folkeavstemminga dersom Bjugn og Åfjord ikke skulle klare å gi slike lovnader.

Det er planlagt et pilotprosjekt for produksjon av hydrogen på Valsneset i Bjugn, og på sikt kan det tenkes at en fullskala hydrogenfabrikk skal bygges ut. Plasseringa bør ut i fra strømtilgang ligge nært eller ved et vindkraftanlegg.

Ny avtale

- For meg er det revnende likegyldig hvorvidt hydrogenfabrikken blir liggende i Åfjord, Roan eller Bjugn. En halvveis forpliktelse på at den kan bli liggende i Roan ser jeg ikke på som et problem, sa Stjern og fikk støtte fra Undertun.

Det ble under møtet bestemt at de tre rådmennene, som også deltar i forhandlingene, skal «kladde» på en ny intensjonsavtale mellom partene. Kladden skal deretter oversendes til Roan, som har kommunestyremøte torsdag denne uka. Den nye avtalen må deretter behandles i de respektive kommunestyrene.

Ingen hast

- Vi skal ikke forhaste oss, og det skal en del til for å overbevise skeptikerne i Roan, sa Eian etter møtet.

- Dette var et kjempebra møte, med ei godt sammensatt gruppe. Vi synes det er helt supert at Roan kom hit i dag, og vi er fortsatt bare på dialogstadiet, sier Stjern.