I mai mottok Statens vegvesen en rapport fra Rambøll etter at ingeniørgeologer hadde undersøkt fjellsiden i Hellfjorden. Rapporten viste at det var behov for både rensking og sikring av fjellsiden.

Passering hver hele time

Arbeidet ble ikke ferdig som planlagt til den 15. juli, og veien har nå vært åpen hele døgnet i to uker.

- Arbeidet startet opp igjen tidligere denne uka, og det fortsettes med det arbeidet som ble utført før ferien, forteller Mats-André Lied, prosjektleder i Statens Vegvesen.

Under det pågående arbeidet åpnes veien for passering hver hele time. Det er antydet at arbeidet vil vare fram til 10. august 2015.

- Trygg sikring viktigst

- Vi hadde en befaring i går med entreprenør og byggherre, der vi gikk gjennom resterende arbeid. Foreløpig har vi ikke helt oversikt over hvor lang tid arbeidet vil ta, men det kan bli aktuelt å stenge veien i lengre perioder da det etter hvert kommer større utstyr som gjør det mer krevende å stanse arbeidet og slippe forbi trafikk.

Skal veien åpnes oftere vil sikringsarbeidet ta lengre tid, forteller han.

- Det arbeidet som nå utføres gjør at man kan stoppe og sikre slik at det er mulig å passere hver hele time. Når det kommer større utstyr som en mobil lift som står i veien så er det ikke like lett å slippe forbi bilder så ofte. Da kan det bli aktuelt å åpne for færre passeringer. Vi må se litt på hva som vil være mest fornuftig i forhold til gjennomføring av arbeidet. Dersom veien skal åpnes ofte vil prosessen ta lengre tid, sier Lied.

Det viktigste nå er at man får en trygg sikring av veien, mener han.

- Vi venter nå på tilbakemelding fra entreprenør om hvor lang tid det vil ta, men håper at innbyggerne har forståelse for at man må bruke litt tid. Om man må vente litt lengre, så får man heller en sikrere vei, sier Lied.