– Arbeidet med tunnelen kan bli påstartet i slutten av 2016. Det vil ta cirka ett og et halvt år å bygge en slik tunnel.

Det sier Knut Sundet, under den forutsetning av at «alt går helt strøkent».

– Tror ikke vi får mange protester

– Når prosjektet kan starte, og når det blir ferdig, avhenger veldig av hvordan markedet blir. Dersom det eksempelvis blir vindkraftutbygging, kan det bli manko på entreprenører. Akkurat nå er det forholdsvis få prosjekter som pågår, noe som gjør at vi får god framdrift og gode priser på prosjektene, forteller Sundet.

– I tillegg er vi avhengige av at reguleringsplanarbeidet går i orden. I verste fall kan en reguleringsplan ta to-tre år dersom det kommer mange innsigelser. Men i Roan, hvor det er et stort ønske om rassikker vei, tror jeg ikke at vi får mange protester.

510 meter lang tunnel

Kommunestyret i Roan har tidligere vedtatt et forslag om tunnel mellom Sumstad og fram til Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan:

«Tunnel fra Sumstad og fram til Hellfjorden, med bruk av steinmasser til oppfylling sør for tunnel-løpet. Prisanslag her er 107 millioner kroner for tunnelen samt beregnet 12 millioner for utbedringer på sørsiden av tunnelen, totalt 119 millioner kroner. Dette alternativet vil gi en tunnel på 510 meter fra Sumstad til Hellfjorden slik at det som i dag sees på som den kanskje største rasutsatte veistrekningen forsvinner. Her vil det være aktuelt å benytte masse tatt ut fra fjellet til veiutbedring sør for tunnelen og avhjelpe stigningen opp åsen fra Hellfjorden i retning Beskelandsfjorden», ble vedtatt.

Les også: Bygger tunnel til 107 millioner kroner