Magne Sandøy er mest kjent for sin malerkunst, men han var også sanger, komponist og predikant. Museet er tenkt opprettet i det gamle bedehuset Betania i Råkvåg.

Hovedfokus på malerier

Interessegruppa har søkt Indre Fosen kommune om 165 000 kroner for å opprette et interaktivt, moderne museum etter predikanten Magne Sandøy. Prosjektet skal fremme kunsten til Magne Sandøy og hans multitalent og særegne liv. Hovedfokuset skal være på maleriene, dernest hans tekster og hans musikk. Prosjektet skal skape interesse rundt kunst generelt gjennom interaktivitet.

Kulturutvalget skal diskutere saken i sitt møte førstkommende tirsdag.

Formannskapets pott

I budsjettet for 2018 har Indre Fosen kommune satt av en pott på 200 000 kroner som formannskapet kan bevilge midler fra til ulike søknader. Nå står det igjen 129 200 kroner av denne potten.

- Denne saken legges fram til politisk behandling og må vurderes ut fra midlene som formannskapet har til disposisjon i «formannskapets pott» i 2018, skriver kultursjef Kine Larsen Kimo i sitt forslag til vedtak i kulturutvalget.

Kulturutvalget skal gi sin innstilling til formannskapet som har møte 30. august.

Noe lunkne

Både Stjørnagruppen og Rissa kunstforening, som begge forvalter deler av arven etter Magne Sandøy, stiller seg noe lunkne til deler av planene til interessegruppen. Det går fram av saksutredningen kulturutvalget har fått på bordet.