– Bygdelista er død etter 20 år. Årsaken er først og fremst dårlig rekruttering. Det er heller ikke noe særlig å ha en bygdeliste for Bjugn når vi blir en ny kommune, sier Per Odd Solberg.

Solberg sitter som representant for Bygdelista i kommunestyret i Bjugn. Men verken Solberg eller partiet blir å finne på valglistene høsten 2019, skal vi tro Solberg selv.

Har fått tilbud

– Min politiske karriere er nok slutt. Jeg har fått tilbud fra andre partier, men per dags dato er jeg ikke interessert. Det går med mye tid til politikken, og jeg har andre hobbyer også. Jeg har vært politisk engasjert lenge, så dette får være bra innsats, sier han om beslutningen.

Solberg ble valgt inn i kommunestyret for Bygdelista for første gang i 1999. Siden har han, med enkelte pauser, vært fast medlem og partileder. Før den tid satt Solberg som kommunestyrerepresentant i åtte år for Bjugn Arbeiderparti.

– Gått ut på dato

Siden kommunevalget i 2015 har han vært Bygdelistas eneste representant i kommunestyret.

– Jeg har fortsatt mye å komme med, men jeg får engasjere meg på andre fronter. Alt til sin tid, sier han.

At Bygdelista som parti opphører i forkant av kommunesammenslåingen med Ørland, mener Solberg er naturlig. Selv har han vært en ivrig forkjemper for fusjonen mellom de to kommunene.

– Vi har gått ut på dato. Det nytter ikke å sitte med egen bygdeliste i Bjugn når vi slår oss sammen med Ørland.

Vannforsyning og miljø

– De andre i partiet hadde heller ikke noe voldsomt behov for å fortsette, sier han.

Ifølge Solberg har det vært om lag 20 personer som har vært engasjert i partiet. De viktigste sakene for partiet har vært nettopp kommunesammenslåing av Ørland og Bjugn.

– Vi har også stått på for vannforsyning til Tarva, der det faktisk ble bevilget penger til forprosjekt. I tillegg har vi vært opptatt av flere miljøsaker i kommunen, blant annet forurensing og søppeltømming, sier han.

– Prioritert felt

Som pensjonert lærer, har også skole vært blant hjertesakene til Solberg.

– Vi var imot nedleggelse av Fagerenget skole i 2016, men der fikk vi ikke flertall. Vi var også det partiet som initierte vedtaket om ny ungdomsskole i Botngård, noe som ble enstemmig vedtatt. Det har vært et prioritert felt, sier han.

Han synes ikke det blir trist å forlate lokalpolitikken.

– Nei, det er ikke trist. Nå tror jeg at jeg er ferdig for godt, sier veteranen.