Det sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS. Han redegjorde torsdag kveld for muligheten for bedre vei inn til Roan.

Vindparkvei

Det er utbyggingen av Roan vindpark som har åpnet for muligheten for en helt ny veitrasé, ved at man kan ta utgangspunkt i veiene som det er behov for i vindparken.

Dagens fylkesvei 14, som går langs Hellfjorden og Beskelandsfjorden mellom Reppkleiv og Roan sentrum, regnes som en av Fosens mest rasfarlige områder. For å blant annet bøte på rasfaren, er det i regi av Fosenvegene AS vedtatt å anlegge en 510 meter lang tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden.

Ferdig høsten 2018

– Vi er godt inne i planleggingsfasen på dette prosjektet, og jobber ut ifra å få det ut på anbud tidlig i 2017. Ferdigstillelse er beregnet til høsten 2018, opplyste Knut Sundet om.

Hvis man skal skrinlegge dette og i stedet gå for en vei over fjellet, må en finansiering på plass i løpet av i år.

100 millioner kroner kan i så fall overføres fra Fosenvegene. Men det mangler da fortsatt mye for å kunne nå i mål.

– Et godt alternativ vil komme seg på rundt regnet 400 millioner kroner. Dette hadde absolutt gitt en god løsning veimessig sett, men det forutsetter at Roan kommune klarer å finne de resterende kronene, understrekte Knut Sundet.

Det finnes rimeligere alternativer over fjellet, men den anbefalte løsninga fra Sundet er det son nevnte til 400 millioner kroner.

Mangler mye

Roan-ordfører Einar Eian (H) medga at han ikke hadde en løsning på den økonomiske biten innen rekkevidde. Spørsmålet nå er om den vil bli det innen Fosenvegene gir klarsignal for det som allerede er vedtatt.

– Ja, dette var spikeren i kista for det prosjektet, mente en tilhører som Fosna-Folkets snakket med etter møtet.