Planlegger ny innfartsvei til 250 millioner kroner

– Dette alternativet som er det beste for Roan. Etter samtaler med Knut Sundet kommer vi fram til at lengden på tunellen kan reduseres til cirka 1700 meter. I tillegg kan man gå for en stigning på åtte prosent på deler av veien, og i tunellen. Da vil samlet kostnad for dette alternativet komme på cirka 250 millioner kroner. Vi kan også bruke deler av vindmølleveiene, noe som reduserer kostnadene ytterligere, sier Einar Eian.