Torsdag ble det kjent at Roan kommune offisielt er ute av ROBEK-lista. Kommunen ble ført opp i ROBEK, som står for register om betinget godkjenning og kontroll, 31. august 2013.

Høyt merforbruk

Registeret omfatter kommuner og fylkeskommuner i Norge som er i økonomisk ubalanse, og innebærer krav om godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta låneopptak og langsiktige leieavtaler.

Roan hadde i 2013 en netto lånegjeld per innbygger pålydende 115 410 kroner.

– Vi har brukt over evne og det har ikke gått som vi ønsker. Tallene har medført at vi nå er på Robek-lista, sa daværende Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) til Fosna-Folket i 2013.

Innsparinger

I fem årene som har gått har det vært et omfattende innsparingsarbeid for kommunen. Og den økonomiske hestekuren har omsider gitt resultater.

– Vi har visst om det en stund, men vi har ikke hatt den formelle bekreftelsen før nå. Det er godt å se at vi er ut av lista, sier Roan-ordfører Einar Eian (H).

Ifølge Eian er det begrensinger på driftsbudsjett og investering, samt eiendomsskatt på hus og hytter som har fått kommunen ut av det økonomiske uføret.

Verker og bruk

– Det er gledelig at vi kunne kutte ut eiendomsskatten på hus og hytter allerede etter 2017, samtidig som vi evner å komme i mål, sier Eian.

Roan har beholdt eiendomsskatten på verker og bruk, en skatt som har vært - og trolig fortsatt vil være svært innbringende for kommunen med i underkant av 1000 innbyggere. Deler av Europas største landbaserte vindkraftanlegg blir blant annet i Roan.

– Vi har en økonomi i sterk bedring, med tanke på det som skjer rundt oss på fjellet og i havet.

Nytt sykehjem

Eian legger ikke skjul at enkelte områder i kommunen har blitt nedprioritert som en følge av stram økonomi.

– Ikke-lovpålagte tjenester har blitt ramma hardest av kuttene, blant annet kultur. Allerede i år har vi satt av mer penger til dette feltet og det håper vi å kunne fortsette med, sier Eian.

Kommunen har også et utstrakt mål om å etablere et nytt sykehjem. Eian håper prosjektet kan bli lagt ut på anbud i løpet av høsten.

– Nytt sykehjem er det viktigste prosjektet nå, og det håper vi å få realisert så fort som mulig, sier han.

Ikke frie tøyler

Ordføreren presiserer imidlertid at utmeldinga av ROBEK slett ikke betyr frie økonomiske tøyler.

– Vi har flere prosjekter som ønsker å få til, men det betyr ikke at vi kan gjøre alt. Vi må fortsatt tenke økonomi. Gjør vi ikke det, så ender vi fort tilbake i samme gata som vi var, sier han.

Roan slår seg sammen med Åfjord fra 1. januar 2020.