«Med sine 71 turbiner og 256 MW i effekt blir vindparken Norges største når den er helt ferdig før jul», skriver Fosen Vind i en nyhetsmelding mandag.

Roan vindpark er den første av de seks vindparkene til Fosen vind som skal ferdigstilles.

Så følger tre til på Fosen, og to på Hitra.

Kommersiell drift

Fosen vind skriver at alle komponentene har kommet fra kaia i Åfjord til Roan uten problemer av betydning.

Nå skal alle komponentene testes og kontrolleres.

«Etter planen vil Roan vindpark være i kommersiell drift før jul i år. I fjerde kvartal vil vindparken ha full tilgang til kraftnettet og det gir muligheter for full produksjon i perioder»,  skriver Fosen Vind.

Her fra turbininstallasjon i mai i år. Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Takker

- Vi vil takke publikum og trafikanter for forståelse og smidighet de siste tre månedene. Det har bidratt til at transportene på offentlig vei er gjennomført på en trygg måte for alle parter. I vindparken vil det fortsatt være mye aktivitet og trafikk ut året, sier Terje Olsen, som er prosjektleder for Roan Vindpark til egen organisasjon.

Han understreker at vindparken fortsatt er et anleggsområde ut året, og derfor er stengt for publikum.

Foto: Ole Martin Wold/Fosen Vind

Flere vindparker

Til våren og i løpet av sommeren skal turbiner installeres i vindparkene på Storheia i Åfjord og Bjugn kommuner.

Vindturbinene i Harbark Vindpark i Åfjord og Kvenndalsfjellet vindpark som også ligger i samme kommune skal etter planen settes opp i 2020.

Fosen vind skriver at Roan vindpark allerede har produsert 3,4 millioner kilowattimer med strøm i løpet av installasjonsperioden. Det tilsvarer strømforbruket til 175 eneboliger i et år.