I forbindelse med en reguleringssak har arkeolog fra Nord-Trøndelag fylkeskommune gjort undersøkelser på det om lag 30 dekar store Vinnajordet i Leksvik sentrum.

Fra jernalderen

- Jeg har gravd sjakter med 25 meters mellomrom, og allerede i den første sjakten dukket det opp interessante ting. Der fant jeg stolpehull og avtrykk etter en husvegg. Jeg har avdekket minst to hus og tre områder med fossil åkermark. Det vises merker etter arden i jorda, forteller feltarkeolog Jannika Grimbe fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det er hun som har stått for utgravningen i Leksvik. Hvor gamle funnene er kan hun ikke si med sikkerhet ennå.

- Jeg vil anta at de minst er fra jernalderen. Det vil si fra om lag år 1000 eller eldre. Den eksakte alderen får vi etter at kullprøvene fra kokegropene er analysert, sier hun.

Automatisk fredet

Nå er sjaktene gravd igjen, og om det blir flere utgravninger kommer an på den fremtidige bruken av arealene.

- Funnene bevares best om de får ligge tildekket. De ligger omtrent 40 centimeter under overflata. Dersom arkeologiske funn er eldre enn fra 1537, er de automatisk fredet. Vanlig landbruksdrift på arealet i framtida er OK. Men skal det bygges ut må tiltakshaver søke riksantikvaren om frigiving. Dersom det blir gitt må det mer utgraving til, og det må tiltakshaveren betale for. Den utgravingen er det Vitenskapsmuseet i Trondheim som skal gjøre, sier Grimbe.

Ikke overrasket

Hun er ikke forundret over at hun fant spor etter fortidens leksværinger på Vinnajordet.

- Jeg ble ikke overrasket over at jeg fant noe da jeg så beliggenheten med utsikt over fjorden. Jorda var dessuten lett å grave i. Det var på slike områder med sandholdig jord de valgte å bosette seg, sier Grimbe.