Årets arkeologiske utgravinger i forbindelse med utvidelsen av Ørland hovedflystasjon er nå avsluttet, melder norark.no.

8,5 mål ble avdekket. Om lag 350 strukturer ble kartlagt, mens 70 av dem ble avskrevet blant annet fordi det var umulig å anslå om dette var tilfeldige spor.

Fant mulig hus

Arkeologene fant 100 sikre eller mulige stolpehull. Disse kan bidra til å gi svar på eldre bosettingsmønster. Stolpehullene kan blant annet fortelle avstanden mellom veggene i hus fra fortiden. Dette gjør det mulig å anslår størrelsen på bygningene. I tillegg til dette ble 50 kokegroper kartlagt samt en mulig brønn. Ifølge norark.no fant arkeologene strukterer fra det, som kan ha vært et hus.

- Sjelden hustype

De siste dagene utgravingen foregikk ble en stor grop undersøkt.

- Etter opprensning kunne gropa minne om et grophus – en relativt sjelden hustype, skriver norark.no.

Arkeologene mener gropa kan ha fungert som vannhull for beitedyr.

- Vi vet foreløpig ikke alderen på gropa, men hvis den stammer fra eldre jernalder – som vi antar de fleste av de andre strukturene her gjør – har bevaringsforholdene vært uvanlig gode i gropa. Der fant vi nemlig mange godt bevarte kvister og trebiter, samt fire dyretenner og andre ubrente beinfragmenter, skriver norark.no.