Sjef på teknisk etat i Rissa, Ivar Asbjørn Fallmyr, orienterte formannskapsmedlemmene om framgangen med å få til sentrumsnære boligtomter i siste møte.

To nye felt

Det siste feltet som er lagt ut for bygging i Årnseth er straks fullt. To nye felt er under planlegging, ett på Høgåsmyra og Maleneaune bak Berge Nord i sentrum.

Feltet på Høgåsmyra vil bli på 40-50 tomter.

-Det er en privat grunneier. Han ønsker at kommunen regulerer området og får refundert utgiftene når tomtene selges, opplyste Fallmyr. Han anslår at det kan startes med bygging i dette feltet til sommeren. Boligfeltet blir liggende som nærmeste nabo til Høgåsmyra barnehage.

Sentrumsnært

I tillegg har flere private grunneiere gått sammen om utbygging på Maleneaune.

-Utfordringen her er at det er bløt grunn, og mange eiere. De ønsker at kommunen tar seg av infrastrukturen, for så å refundere kommunens utgifter når byggingen er i gang, opplyste Fallmyr.

På Maleneaune er det snakk om 150-160 boenheter som blir liggende svært sentrumsnært.