I Roan kommune bygges det ikke boliger i det hele tatt for tiden.

De siste kvartalstallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det er satt i gang svært lite boligbygging på Fosen hittil i år. Unntaket er på Ørlandet der det, ifølge SSB, er 20 boliger under bygging, mens det i de øvrige seks Fosen-kommunene bygges 25 boliger til sammen.

Mye bygging i fjor

Kontrasten er stor i forhold til tallene fra 2013. Da ble det igangsatt bygging av 256 boliger i de sju Fosen-kommunene til sammen. Tallene fordeler seg slik:

Rissa                     109

Bjugn                       43

Åfjord                      36

Leksvik                    33

Ørland                     32

Osen                          2

Roan                         1

Lite i år

Hittil i år er det påbegynt bare en brøkdel i forhold til fjorårets nivå. Årets tall for de to første kvartalene ser slik ut:

Rissa                        7

Bjugn                       5

Åfjord                      5

Leksvik                     5

Ørland                   20

Osen                        3

Roan                        0

Les mer om hvor det bygges flest hytter.