Asfalten som graves opp på gamlevegen i forbindelse bygging av den nye vegen mellom Keiserås og Kråkmo i Leksvik blir lagt i en stor haug ved Breilia. Det bekymrer en leser som lurer på hva som videre skjer med asfalten.

- Den skal gjenbrukes. Dette er en ressurs. Vi skal bruke den i stedet for pukk før vi legger ny asfalt på toppen av den nye vegen vi bygger. Nå legger vi den oppfreste asfalten i en haug ved Breilia. Vi må ha et visst volum før vi får utover et knuseverk som skal male opp asfalten slik at vi kan bruke den på vegen, forklarer byggelder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Etter planen skal den nye vegen mellom Keiserås og Kråkmo åpnes for trafikk høsten 2015.