Det går stort sett an å ta seg fram mens utbyggingen pågår, men daglig leder i Fosenvegene, Knut Sundet, vil ikke anbefale å kjøre strekningen med personbil.