Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet sier til Fosna-Folket at kvinnene er særdeles viktig for Forsvaret.

– Gjør en meget god jobb

– Erfaringer fra tjeneste både ute og hjemme viser at de kvinnene som tjenestegjør i Forsvaret gjør en meget god jobb, og at det i en del situasjoner til og med kan være helt avgjørende å kunne anvende kvinnelige soldater og offiserer.

Bø er opptatt av at hele befolkninga blir inkludert.

– Forsvaret trenger samtidig kompetansen fra hele befolkningen, ikke bare halvparten av befolkningen for å dekke sitt kompetansebehov.

Som fosna-folket.no har meldt skal det gjennomføres et pilotprosjekt ved Ørland hovedflystasjon: Av de nye rekruttene som skal inn til Luftvernbataljonen til høsten skal  50 prosent være kvinner.

– Forsvaret trenger det

«... Stortinget har med bredt flertall vedtatt at Norge skal ha verneplikt også for kvinner. Grunnlaget for det er ønsket om at flere kvinner skal velge Forsvaret som arbeidsplass og karrierevei - fordi Forsvaret trenger det. Allmenn verneplikt er et sentralt virkemiddel for å få det til. Det betyr at vi utvider vår rekrutteringsbrønn, noe som er helt nødvendig for at Forsvaret skal levere godt også i framtiden.

Samtidig er allmenn verneplikt nødvendig for at Forsvaret skal komme bedre i takt med det samfunnet det er en del av. For hvilke logiske argumenter finnes det i dag for at plikten til å verne om landets suverenitet og selvstendighet skal være forbeholdt menn? Verneplikten er en sentral del av samfunnskontrakten mellom staten og alle dens borgere, ikke bare den ene halvparten...»

Statssekretær Øystein Bø. Foto: Forsvarsdepartementet