Over 100 nye rekrutter er ventet inn til Luftvernbataljonen ved Ørland hovedflystasjon (ØHF) 18. august. 50 prosent skal denne gangen være kvinner. Det er første gangen et slikt prosjekt gjennomføres i Forsvaret.

Ordinære rutiner

- Andelen kvinner som ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste har økt de siste årene, så vi har ligget på litt over 20 prosent. Men 50 prosent blir noe nytt, innrømmer Bente Sletten som personalansvarlig for de vernepliktige ved ØHF.

- Hvordan vil soldatlivet ta til for alle kvinnene som kommer til høsten?

- Det starter som for andre rekrutter med bagasjesjekk, en tur innom saniteten og ellers gjennomføres standard innsjekkingsrutiner, sier Sletten.

Kvinner og menn på samme rom

Stabssjef ved ØHF, oberstløytnant Olav Ramberg, sier de må gjøre visse bygningsmessige tilpasninger ved brakka som luftvernrekruttene skal bruke.

- Vi har allerede separate dusjer og toaletter for kvinner, men her må kapasiteten økes for å møte det behovet vi nå får.

- Skal kvinner og menn dele rom?

- I utgangspunktet skal begge kjønn dele på seksmannsrommene. Hvis noen føler at de ikke takler akkurat den biten, så vil vi imøtekomme de ønskene, understreker Ramberg.

Godt motiverte

I forhold til tidligere er det i dag færre som totalt sett gjennomfører førstegangstjeneste. Bente Sletten og Olav Ramberg sier de i større grad møter godt motivert unge som kommer - kvinner som menn.

- Etter tre måneder vil rekruttene få opplæring i de ulike avdelingene som utgjør Luftvernbataljonen. Majoriteten vil fullføre 12 måneder her på Ørlandet, men noen få avtjener den siste tida ved avdelinger andre steder, opplyser Ramberg.

- Hva med fritidssysler? Må det noen tilpasninger til der med langt flere kvinner i vente?

- Erfaringen vi har gjort oss er at de er relativt samstemte på dette området, så det er ikke noe som tyder på noen spesielle tiltak i så måte, sier Olav Ramberg.

- Begge kjønn skal dele på seksmannsrommene. Hvis noen føler at de ikke takler akkurat den biten, så vil vi imøtekomme de ønskene, sier stabssjef Olav Ramberg. Han er her sammen med Bente Sletten, personalansvarlig for de vernepliktige, ved et av rommene til luftvernsoldatene. Foto: Terje Dybvik
Bente Sletten registrerer at det blir for få jentedusjer når langt flere kvinner ankommer. Det blir det gjort noe med.