Forrige uke sa ekteparet Roar og Ann-Elisabeth Hustad, som driver barnehagen like ved rød støysone i Ørland, at de trenger et lite under før jul om de skal berge Marihøna. Da hadde de to ganger fått muntlig beskjed om at Fosen Helse IKS, Folkehelse Fosen, ville trekke godkjenningen på grunn av støy fra de nye kampflyene.

- Den endelige dommen

- Dette er den endelige dommen, sa Roar Hustad da ekteparet i helga fikk brevet som endelig bekrefter at barnehagens godkjenning trekkes tilbake. Det skjer med virkning fra 1. november 2017.

Helseskade for barna

I brevet, som er signert av konstituert overlege Arnfinn Seim og miljøhygieniker Eli M. Mælan ved Folkehelse Fosen står blant annet følgende: «Godkjenning gitt Marihøna musikk- og friluftsbarnehage i 2007, trekkes tilbake med virkning fra 1. november 2017. Dette gjøres på bakgrunn av en samlet vurdering av støyforholdene ved Marihøna barnehage. Sannsynligheten for mulig helseskade for barna, på kort eller lang sikt, anses for stor til at drift av barnehage er akseptabelt i dette miljøet.»

Ekteparet Roar og Ann-Elisabeth Hustad har fått den endelige meldingen om at godkjenningen for å drive barnehage trekkes tilbake neste høst. Foto: Skjalg Ledang