Ekteparet Ann-Elisabeth Hustad og Roar Hustad har levd med usikkerhet om framtida for Marihøna barnehage i flere år. I tur og orden har Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Folkehelse Fosen bekreftet at barnehagen ikke vil få godkjenning for videre drift når de nye kampflyene kommer til basen på Ørlandet.

- Vi har nå sist fått muntlig bekreftelse to ganger fra Folkehelse Fosen om at vi mister godkjenningen når de nye flyene kommer, sier Roar Hustad.

Kommunen fikk full kompensasjon

Sammen med kona Ann-Elisabeth sitter han på kontoret i musikk- og friluftsbarnehagen på Grande i Ørland. Ikke langt unna ligger flystripa som fra neste høst skal brukes av kampflyet F-35. Bare et steinkast unna går grensa som skiller mellom rød og gul støysone. Barnehagen ligger i den gule sonen, men myndighetene er tydelige på at flystøyen betyr kroken på døra for barnehagen som i dag har plass til 30 unger og sysselsetter sju personer. Det er en middels stor bedrift i lokal sammenheng.

- Departementet ga Ørland kommune full kompensasjon for Hårberg barneskole da den lå i gul støysone. Det eneste vi ber om er å bli behandlet på samme måte som kommunen. Hvor er ellers logikken, undrer ekteparet.

Ulik takst

- Forsvarsbygg har tilbudt oss markedspris. Deres takst på barnehagen er 1,7 millioner kroner. Vi engasjerte egen takstmann, og da ble taksten 3,4 millioner kroner.

Roar Hustad, som sjøl har sin arbeidsplass ved flystasjonen, legger ikke skjul på at de er fortvilet, og at timeglasset nå renner ut for videre drift. Halmstrået er at de over helga skal ha et møte med statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet. Bø var også delaktig i prosessen som endte med at Ørland kommune fikk full kompensasjon i stedet for markedspris for barneskolen i støysonen.

Om de ikke får kompensasjon etter de samme retningslinjer som kommunen, så ser de ingen annen utvei enn å legge ned barnehagedriften fra sommeren 2017. Det betyr at de ansatte og foreldrene med barn i barnehagen må få beskjed nokså raskt etter årsskiftet.

Har vurdert rettssak

Den psykiske belastningen etter flere år med uvisshet tar på. Begge to er delvis sykmeldt, men ekteparet har vurdert å gå til rettssak i håp om å få full kompensasjon i støyoppgjøret.

- I så fall vil det bli en rettssak om en allerede nedlagt barnehage, sier Roar Hustad. Nå er det svært takknemlige for at samtlige ansatte og foreldrene til barna i barnehagen står samlet og vil kjempe for barnehagens framtid i andre lokaler og utenfor støysonen ved kampflybasen. - Vi har utsikt mulig kjøp av en egnet eiendom, forteller Roar Hustad. Problemet er at  med det beløpet de er tilbudt i kompensasjon så finner de det ikke økonomisk forsvarlig å reetablere barnehagen et annet sted i kommunen.

- Uten en avklaring til jul, så anser vi at det blir nedleggelse fra juni 2017, sier Roar og Ann-Elisabeth Hustad.

Omdømme

Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland sier han har stor forståelse for frustrasjonen ekteparet Hustad opplever rundt framtida for barnehagen, og har bidratt til mandagens møte mellom barnehagen og statssekretær Øystein Bø.

Myrvold har fortsatt tro på at det skal la seg gjøre å finne en løsning som bidrar til at barnehagen kan leve videre utenfor støysonen.- Situasjonen for Marihøna barnehage er godt kjent, også nasjonalt. Det vil være veldig god omdømmebygging får både Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet å få til en løsning på denne saken, sier Myrvold.

Ordføreren tar opp saken

Ordføreren er i utgangspunktet ikke invitert med i samtalen mellom barnehagen og statssekretæren, men sier at han stiller om han blir bedt om det. Myrvold skal uansett han et eget møte med statssekretær Bø over helga, og sier at sitasjonen for barnehagen er et tema han da uansett vil ta opp.

Ordfører Tom Myrvold er heller ikke redd for at løsningen man finner for Marihøna skal skape noen form for presedens, men er heller opptatt av at saken handler om mange aspekter, som næringsliv, arbeidsplasser og tilgang til barnehageplasser i en kommune i sterk vekst.

Ordfører Tom Myrvold (H) ønsker å bidra til en løsning for barnehagen. Foto: Skjalg Ledang