Selve avdekkingen begynte i denne uka, og de arkeologiske undersøkelsene skal vare til slutten av september.

Øker antall arkeologer

- Det vi gjør i begynnelsen er å fjerne det øverste matjordlaget med gravemaskiner før vi etter en fem ukers tid øker antallet arkeologer, forteller prosjektmedarbeider Aina Heen Pettersen.

Til sammen vil det være cirka 30 arkeologer innom prosjektet i hele eller deler av perioden. Feltarbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene som ble startet i 2015.

Komplett gårdstun fra yngre romertid

- I fjor ble det funnet store mengder bosetningsspor deriblant et komplett gårdstun fra yngre romertid/ folkevandringstid cirka 300-550 etter Kristi fødsel

Fjorårets bosetningsspor inkluderte 17 hus og andre bygninger fra romersk jernalder og folkevandringstid, cirka 500 år før Kristi fødsel til 550 år etter Kristi fødsel. I tillegg ble det også gjort omtrent 900 gjenstandsfunn, deriblant keramikk, beltestein, perler, fiskekroker, bryner, kniver, sølvring, deler av skubbekverner og glass fra et importert drikkebeger.

Det er ganske uvanlig at arkeologer får muligheten til å få undersøke så store områder som dette, forklarer Pettersen.

- 42 000 kvadratmeter er et stort område, det blir en fortsettelse av de områdene vi undersøkte i fjor. Dette er den klart største utgravingen i Midt-Norge også i år, forteller Pettersen.

Beinmateriale vil gi kunnskap om dyrehold og kosthold

For noen uker siden var arbeidet med å tørke og sortere de mange tusen beinfragmentene ferdig. Beinene sendes videre til Stockholm for analyser. Analysene vil fortelle mer om hvilke dyr som ble holdt, hva de jaktet på og fisket etter på Ørlandet for cirka 1500 år siden.

Under arbeidet har arkeologene selv identifisert arter som gris, ku og sau, og har også ryggvirvler fra ulike fisker og noen ryggvirvler fra en eller flere små hvaler.

- Under fjorårets undersøkelse fant vi store mengder dyre-og fiskebein. Dette materialet er nå sendt til osteologisk analyse, blant annet for artsbestemmelse. Beinmaterialet vil gi oss mye kunnskap om dyrehold og kosthold her på Ørlandet i jernalderen, forklarer Pettersen.

SE OGSÅ: Fant perle av rav ved kampflybasen

Vitenskapelig presentasjon

- Vi tror det vil bli gjort funn av flere langhus og andre bygninger som kan dateres til eldre jernalder, men vi vet jo litt mer etter  hvert som selve utgravingene starter om noen uker, forklarer hun.

Det har kommet en del spørsmål om hvordan resultatene av funnene vil bli offentliggjort, og Pettersen forteller at det vil bli presentert i utgravingsrapporter i 2017 som blir offentliggjort på NTNU Vitenskapsmuseet sine nettsider.

De viktigste funnene vil også presenteres i Fosen lokalhistoriske samlinger og i tidsskriftet Spor.

- I tillegg planlegges det en større vitenskapelig presentasjon som vil bli offentliggjort i 2017/2018 som vil bli tilgjengelig i bokform. Det er ganske sjeldent at arkeologer får muligheten til å undersøke så store områder som dette, derfor er det viktig for oss å lage en god vitenskapelig publikasjon, sier Pettersen.

- Spent på hva som dukker opp

Håpet er nå at årets feltsesong også vil by på like mange spennende funn.

- Det er gjort så mange flotte og viktige funn. Vi håper på mye av det samme også i år. Vi gleder oss veldig og er spent på hva som dukker opp, sier Pettersen. ​