En liten, blå glassperle fra eldre jernalder ble funnet i kulturlag på Ørland kampflybase under arkeologiske utgravninger i forrige uke.

Perla er mørkeblå, og har en diameter på 7 millimeter. Den er 3 millimeter tykk, og hullet gjennom den har en diameter på nesten 4 millimeter. Den er rund og litt flattrykt, og er godt bevart, informerer prosjektleder Ingrid Ystgaard ved NTNU.

Det var NRK som først omtalte perlefunnet.

Regner med flere gjenstandsfunn

- Glass er et materiale som ikke brytes fort ned, særlig når det ligger i ro i jorda. Nå ligger det i arkeologiens natur at vi ikke vet nøyaktig hva vi vil komme til å finne, men noen flere gjenstandsfunn regner vi med det vil bli, sier Ystgaard.

I kulturlaget der perla ble funnet, er det også funnet mye dyrebein.

- Bevarte dyrebein i arkeologiske kontekster er sjelden kost i Midt- Norge. På Ørland ligger bevaringsforholdene godt til rette fordi undergrunnen består av skjellsand, og beinmaterialet brytes saktere ned, sier prosjektleder Ingrid Ystgaad.

Det er funnet flere store kulturlag med gode bevaringsforhold for bein. Dette er veldig spennende og potensielle gullgruver av informasjon om menneskene som bodde på gårdene på Vik for cirka 1500 år siden, forklarer Ystgaard.

Dyrehold med likheter til moderne jordbruk

Osteologene Lisa Mariann Strand og Monica Fridén- Rolstadaas har utført preliminære undersøkelser på nesten tre kilo beinmateriale som er funnet i et kulturlag i nordre del av utgravingsområdet. Laget er foreløpig datert til folkevandringstid, cirka 400- 600 e. Kr. Hovedsakelig består materialet av bein og tenner fra husdyr som er lik dagens buskap, som sau, gris, storfe og hest. Det er også gjort funn av flere fiskearter i utgravingsområdet, som vitner om at fisk var en stor del av kostholdet hos menneskene som bodde der.

- Hva kan disse funnene fortelle oss om menneskene som bodde på Vik?

- Perla viser at de som oss var glade i å pynte seg. Dyrebeina i avfallslaget kan si mye om hva slags dyr de hadde og hva slags mat de levde av. Så langt vet vi at de hadde storfe, småfe og svin. Et dyrehold med likheter til moderne jordbruk, om ikke dagens spesialiserte besetninger, sier Ystgaard.

Les også: Denne vikinggården kan Olav Tryggvason ha sett

Lisa Mariann Strand graver ut kulturlag med bein. Foto: Ingrid Ystgaard, NTNU Vitenskapsmuseet