Fyller melkebilene med vann for å hjelpe bøndene

Tine har gitt tilbud til over 500 bønder om å få tilkjørt vann til seterdriften, slik at dyrene kan bli lenger på utmarksbeite under fôrkrisen.

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Vannet, som er i drikkevannskvalitet, kan brukes til vasking av melkeanlegg og melketanker slik at bøndene slipper å ta kyrne ned fra utmarksbeite tidligere enn planlagt som følge av tørken. Ved at dyrene er lenger på utmarksbeite vil også fôr til vinteren kunne spares.

LES OGSÅ: For tørt for landbruket: – Dette blir nok ikke noe toppår

Kan endre seg

– Vi har stor sympati med bøndene som nå opplever en vanskelig situasjon og arbeider kontinuerlig med å følge opp situasjonen. Dette er ett et av flere tiltak som er satt i gang for å bistå bøndene, sier direktør for kommunikasjon og bærekraft Lars Galtung i Tine i en pressemelding.

Til tross for tørken leveres foreløpig den melken som markedet har behov for. Situasjonen kan likevel endre seg dersom regnet fortsatt uteblir.

Felles rådgivningsmøter

– Våre fôringsrådgivere følger opp bøndene for å sikre avling og best mulig vinterfôr ut fra dagens og mulig scenario fremover. Vi innkaller også til felles rådgivingsmøter. På Østlandet møter bøndene i hundretall for å få mer kunnskap og innsikt om utfordringene varmen bringer, sier Galtung.

– Vi følger situasjonen tett med utgangspunkt at det ikke kan komme noe regn. Vi identifiserer videre tiltak som blir viktig så snart vi har oversikt over andreslåtten. Dette vil også handle om hvilken melkeanvendelse som får prioritet på kort sikt, sier Galtung.