Denne dammen kan skjule hemmeligheter fra et 500 år gammelt plyndringstokt på Fosen

De nye utgravingene vil gi mer kunnskap om Austråtts historie. Og med litt flaks kan man også komme over spor etter erkebiskop Olav Engelbrektssons plyndringer av herregården på 1500-tallet.

Om lag én fjerdedel av den ene karussdammen ved Austråttborgen ble gravd opp igjen denne uka. Her står professor i landskapsarkitektur Annegreth Dietze og landskapsarkitekt Bjørn Anders Fredriksen fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås ved dammens bredder.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Ørlandet tidlig på 1530-tallet. Norge er fremdeles et katolsk land, men ute i Europa er reformasjonens frø sådd etter at Martin Luther klasket sin kritikk mot kirken på kirkedøra i Wittenberg i 1517.