Vindkraftutbyggingen:

Åfjord-entreprenør vant første anleggskontrakt

Den første anleggskontrakten i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land er tildelt Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern AS etter en tilbudskonkurranse. Selskapet skal bygge adkomstveiene til Roan vindpark. Syltern sikret også ytterligere to kontrakter fredag.
Nyheter

Adkomstveiene til Roan vindpark har en kontraktsverdi på om lag 65-70 millioner kroner, melder Statkraft i en pressemelding.

- Dette var veldig artig. Det er litt som å vinne prologen i skisprint. Det er mange løp igjen, påpeker daglig leder Øystein Syltern.

Han sikter naturlig nok til at det er mange flere kontrakter å kjempe om i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen. Syltern har tidligere anslått at hans firma alene kan være med å kjempe om kontrakter på til sammen 2 milliarder kroner i forbindelse med utbyggingen på Fosen.

Her får du alt om vindkraftutbyggingen.

To veier

Roan vindpark er todelt og får to forskjellige adkomstveier. Adkomstveien til den østre delen av Roan vindpark anlegges fra fylkesvei 715 og oppover Tostendalen.

Adkomstveien til den vestre delen av vindparken anlegges fra fylkesvei 14 på Straum og oppover Einarsdalen.

- De to veiene er på til sammen 13 kilometer. Vi starter rett etter påske og skal være ferdig 1. oktober.

- Det er et tøft tidsskjema?

- Ja, du kan jo bare regne selv? 13 kilometer på et halvt år. Det blir over 2 kilometer hver måned. Det blir i underkant av 100 meter ny vei hver dag det, anslår Syltern.

Slik skal turbinene til topps

Planen er at vindturbinene til den østre delen av vindparken skal tas i land på Monstad i Åfjord, for så å fraktes landeveien nordover fylkesvei 715 over Momyra og til adkomstveien opp Tostendalen.

Vindturbinene til den østre delen skal først mellomlagres på Monstad, før de skipes nordover til en nybygd ro-ro-kai ved Einarsdalen industriområde på Straum. Der ifra vil turbinene bli fraktet rett opp adkomstveien til Roan vindpark vest.

Turbinene skal fraktes til og monteres i Roan vindpark sommeren 2018. Samme år skal vindparken begynne å levere strøm.

Her får du alt om hvordan turbinene fraktes til fjells.

Siste del er tøffest

Johs. J. Syltern AS er det firmaet i Norge med tredje mest erfaring i bygging av infrastruktur til vindkraftanlegg i landet. Daglig leder Øystein Syltern forteller at det mest utfordrende med adkomstveiene til Roan vindpark er den siste biten opp til fjellet.

- Den første etappen opp Tostendalen går det en vei fra før. Vi skal bygge ny vei hele biten, men den er til hjelp for oss. Det er også vei et lite stykke opp Einarsdalen fra før.

- Det blir sikkert mye sprengningsarbeid i forbindelse med byggingen av disse to adkomstveiene?

- Ja. Det går stort sett i stein og fjell hele veien, svarer Syltern.

Gir jobb til 30 personer

Han anslår at det trengs 30 personer i arbeid for å bygge de to adkomstveiene.

- Det vil variere litt, men om vi tar med sprengningsarbeidere og betongarbeidere, så vil det bli om lag 30 mann.

- Må dere ansette flere i firmaet nå?

- Nei. Vi bruker jo underentreprenører også på en del av jobben, forteller Syltern.

Vant tre kontrakter på én dag

Kontrakten på adkomstveiene til Roan vindpark var langt ifra den eneste gladnyheten for Johs. J. Syltern fredag. Firmaet har også vunnet anbudet på fylkesvei 715 fra Rødsjø til Osavatnet. Utbedringen av strekningen inngår i bomveiprosjektet Fosenvegene.

- Kontraktsverdien er på om lag 53 millioner kroner, opplyser daglig leder Syltern.

Som om ikke det var nok: Syltern vant også anbudet på utfyllingen i forbindelse med bygging av ny kai på Monstad i Åfjord. Denne kontraktsverdien er på 8 millioner kroner.

- Det er cirka 20 mål som skal fylles ut på Monstad, sier Syltern.

Det er på det nye kaianlegget på Monstad at alle de 209 vindturbinene skal tas i land i perioden 2018 - 2020.

Gleder seg over lokal vinner

Daglig leder Kristian Aa i Fosen Vind AS gleder seg over å snart komme i gang med konkret utbyggingsaktivitet.

- Det er gledelig at et lokalt selskap vinner den første anleggskontrakten vi setter ut. Det bekrefter våre forventninger om et konkurransedyktig lokalt næringsliv og bekrefter at prosjektet vil skape verdier og ringvirkninger lokalt, sier han i en uttalelse.


Syltern vil ha alle jobbene

Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS sier at firmaet skal levere tilbud på alle jobbene innenfor deres fagfelt i vindkraftutbyggingen.