- Vi har planer om å være med på det meste. Vi skal gi anbud på alt av arbeid innen vårt felt, sier han til Fosna-Folket tirsdag morgen.

Ifølge Statkraft skal det bygges 70 kilometer vei i forbindelse med Roan vindpark, 62 kilometer vei ved Storheia, 24 kilometer ved Kvenndalsfjellet og 25 kilometer vei i forbindelse med Harbakfjellet. Til sammen utgjør dette 181 kilometer anleggsvei. Den totale lengden anleggsvei i de fire vindparkene på Fosen er på 181 km. Det tilsvarer omtrent strekningen Trondheim - Namsos.

Mener det er riktig

Syltern er glad for at det nå er avgjort at det blir vindkraftutbygging på Nord-Fosen, Snillfjord og Hitra.

- Jeg har hatt mistanke en stund om at det ble utbygging, forteller han.

- Du er glad nå?

- Det er en ganske grei konklusjon ja. Dersom jeg ser litt utenom egen næring, så er dette også riktig i et større perspektiv. Jeg mener det er viktig at vi tar i bruk vindressursene. Dessuten er dette kjempeviktig for Nord-Fosen og hele Midt-Norge. At det er stor økonomisk aktivitet ser jeg på som positivt i forhold til bosetting i distriktet. Vi er ikke akkurat verdens navle, påpeker Syltern.

- Mellom 1 og 2 milliarder

Omlag 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til sammen 1000 MW.

– Vi anslår at lokale og regionale entreprenører kan være med å konkurrere om 10 - 20 prosent av kontraktsverdien, det vil si mellom 1 og 2 milliarder kroner, sier kommunikasjonssjef i Statkraft Torbjørn Steen til Fosna-Folket.

– Kontraktene i byggeperioden vil være tilpasset slik at lokale entreprenører kan være med å kjempe om dem, opplyser Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft, til Fosna-Folket.

Til adressa.no sier Steen at grovt regnet vil rundt 2/3-deler av investeringene gå til vindmøller og montering av disse, og at resten vil være infrastrukturinvesteringer.

Har to tilbud inne

Syltern har allerede levert tilbud på to jobber i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Den ene gjelder bygging av ankomstvei og vei mellom vindturbinene i Roan vindpark.

- Oppstart er allerede etter påske. Jeg har ikke hørt noe ennå i forhold til om vi får jobben eller ikke. Det er snakk om å bygge en 15 kilometer lang ankomstvei til Roan vindpark. Så skal det bygges 55 kilometer vei mellom turbinene.

- Hvordan er det å bygge vei i fjellterreng?

- Det kan være litt krevende, sier Syltern.

- Historisk

Åfjord-entreprenøren tar forbehold i forhold til hvem som får storkontraktene, men han legger ikke skjul på at utbyggingen kan bety svært mye for firmaet.

- For første gang i firmaets historie ligger vi an til å få et kjempestort hjemmemarked i fire, fem år. Det vil være naturlig å ansette flere hos oss. Ellers vil det bli brukt underleverandører, forklarer han.

foto
Øystein Syltern. Foto: Lars Olufsen (arkiv)
foto
Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Foto: Alexander Killingberg