Syltern vil ha alle jobbene

Åfjord-firmaet Johs. J. Syltern AS har allerede levert tilbud på bygging av anleggsvei i Roan vindpark. Byggestart er rett etter påske. Foto: Statkraft