Den tyske minesveiperen M 101, som gikk ned etter en kollisjon med det tyske transportskipet MS Levante i 1942, ble lokalisert for en tid tilbake av Vikahav AS ved Frode Viken.

LES OGSÅ:* Tysk skipsvrak fra krigen lekker olje – nå overvåkes plassen -Fosna ...* Tror på lysere tider etter to magre år -Fosna-Folket

70–80 meters dyp

De benyttet seg av en fjernstyrt undervannsfarkost, og fant vraket på 70–80 meters dyp ved Marflesa. Det lekker nå olje fra «M 101», og situasjonen overvåkes av Kystverket. I en rapport fra Kystverket i 2006, ble det gjort et estimat på hvor mye olje som kan ligge igjen i minesveiperen utenfor Roan:

«Med erfaringer fra undersøkelsene i 1999 og 2000 vil det være rimelig å benytte erfaringstallet på 25 % for å få et estimat på gjenværende olje i vraket. Med utgangsestimat i 1993 på 100 tonn er vårt estimat nå ca. 25 tonn ...»

Kråkøya, hvor Kråkøy Slakteri har sin base, ligger like sørøst for Maflesa. Kart: 1881.no

– Tette ventemerder

Kråkøya, hvor Kråkøy Slakteri har sin base, ligger like sørøst for Marflesa.

– Vi har visst om oljelekkasjen en tid. Jeg har prøvd å følge med for å se om det er noe oljesøl rundt oss. Så langt har det sett greit ut, sier daglig leder Roger Sørgård ved slakteriet.

Han sier at han ikke er veldig bekymret for situasjonen, men at han tenker på den.

– Vi ligger godt vernet med molo i tillegg til at vi har tette ventemerder. Faren er av den grunn ikke så stor, mener Roger Sørgård.

Anlegget til Kråkøy Slakteri AS. Foto: Terje Dybvik
Det lekker nå olje fra «M 101». Foto: Vikahav AS ved Frode Viken