Vi når Einar Eian på telefon tirsdag morgen, like etter at det ble klart at Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA starter storstilt utbygging av vindkraft i Fosen.

– Ei gladmelding

Einar Eian er for tida på ferie i Spania.

– Ei gladmelding å få dette, for dette betyr mye for Roan, sier Eian.

Roan er fra før Fosens desiderte største vindkraftkommune med TrønderEnergis to parker på Bessakerfjellet og Skomakerfjellet like ved. Når Roan vindpark bygges ut med 71 turbiner vil det være nesten 100 turbiner i Roan.

– Er det en fordel at TrønderEnergi også skal drifte Roan vindpark?

– Ja, jeg tror det. Jeg går ut i fra at TrønderEnergi vil bygge opp en del infrastruktur i kommunen.

Mange kroner inn

Roan kommune er i dag på Robek-lista.

– Vil dere kunne komme raskere ut av Robek-lista nå som det blir vindkraftutbygging?

– Det, er jeg ikke så sikker på. Økonomisk vil dette helt klart bety mye, forutsatt at regjeringen sitt forslag til endringer i eiendomsskattereglene for verker og bruk ikke blir gjennomført. Blir regelverket stående som nå, så vil Roan vindpark kunne gi 15 – 20 millioner kroner i årlige skatteinntekter til Roan. Det er mye for en kommune med et totalbudsjett på rundt 70 millioner kroner, sier Einar Eian.

Nærmere ny og rassikker vei?

Einar Eian står sentralt i planleggingen av en ny innfartsvei mellom Reppkleiva ved fylkesvei 715 til sentrumsområdet av Roan. Den vil korte ned fylkesvei 14 med åtte - ni kilometer og eliminere de mest rasfarlige strekningene. Eian håper å få til en kombinasjonsløsning på deler av det veinettet som skal bygges ut i forbindelse med Roan vindpark.

– Disse planene ser nå langt mer realistiske ut?

– Ja, det gjør de. Jeg vil jobbe det jeg kan for å få avklart om vi kan få til et spleiselag som går sammen økonomisk, lover en ferierende, og nå ekstra glad, Einar Eian.

Glad på Roans vegne

Jan Helge Grydeland (Sp), tidligere ordfører i Roan – nå menig formannskaps- og kommunestyremedlem, er glad på Roans vegne.

– Du var tidligere motstander av storstilt utbygging i Roan. Har du endret synspunkt?

– Nei, jeg vet ikke det, men jeg ser at for Roan sin del så betyr dette mye rent økonomisk. Dette må vi surfe på så godt som mulig.  Vedtaket om å legge ned Vik-Bessaker skole kom for raskt, etter min mening. En ser nå at den kommunale økonomien vil bli lagt bedre og vil gi oss større rom, sier Grydeland.

– 15 arbeidsplasser

Per Kristian Skjærvik, styreleder i TrønderEnergi, var i 09.30-tiden på vei til pressekonferanse i Trondheim.

– TrønderEnergi har avtale om driftsansvar for Roan vindpark. Det vil gi opptil 15 arbeidsplasser på Nord-Fosen, sier styrelederen til Fosna-Folket.

foto
Flagget gikk til topps ved Roan rådhus tirsdag, etter at vedtak om vindkraftutbygging ble kjent. Foto: Joar Hauknes
foto
– En ser nå at den kommunale økonomien vil bli lagt bedre og vil gi oss større rom, sier tiligere Roan-ordfører Jan Helge Grydeland (Sp). Foto: Terje Dybvik
foto
Illustrasjonsbilde fra utbyggingen på Skomakerfjellet. Foto: Terje Dybvik
foto
TrønderEnergis Per Kristian Skjærvik på vei til pressekonferanse. Foto: Alexander Killingberg