Følg framdrifta for Roan vindpark

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord, med støtte fra flere underentreprenører, har så langt holdt tidsplanen for utbyggingen av den store Roan vindpark.
Roan vindpark

Produksjon (GWh): 900

Installert effekt: 255,6 MW

Antall vindturbiner: 71

Adkomst- og internveier: 70 kilometer

Byggestart: Rundt 1. april 2016

Turbinmontasje: 2018

Driftsoperatør: Statkraft

Arbeidsplasser i driftsperiode: Cirka 15

næringsliv

Man startet først arbeidet med Roan vindpark til Fosen Vind DA, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar 2016.

Fosna-Folket har fulgt utbyggingen av parken, som med 71 vindturbiner, blir Norges nest største etter Storheia i Åfjord og Bjugn. Endel av bildene som er tatt kan du se i dette bildegalleriet.


Bereder grunnen for Fosens største trafostasjon

I forbindelse med den store vindkraftutbygginga, skal to store transformatorstasjoner etableres i Fosen.

 

Fortroppen for utbyggingen var på plass i april.

Johs. J. Syltern har hatt hovedentreprisen på adkomstveiene fra henholdsvis Tostendalen i øst og Einarsdalen i vest, som er anlagt i sin fulle lengde på 13 kilometer. Syltern vant også entreprisen som omfatter fem mil med internveier, 71 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur. Det er den delen man nå er i gang med.

I andre kvartal 2018 skal alt stå klart for montering av vindturbinene.


Syltern til topps for ny storpark

Johs. J. Syltern er nå inne i sluttfasen med de to adkomstveiene opp til Roan vindpark. Deretter venter den store jobben med internveier og punktene hvor møllene skal monteres.Tunge maskiner i fjellheimen

Arbeidet med adkomstveiene til Roan vindpark går så det suser.


næringsliv