Roan vindpark er den første av vindparkene til Fosen Vind DA som bygges ut, etter at den store investeringsbeslutningen ble fattet i februar.

Nest størst

Dette blir også den nest største parken som skal etableres i Fosen, nest etter Storheia vindpark i Åfjord og Bjugn.

Det var entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord som fikk oppdraget med adkomstveiene.

– Det ble en litt treg start i Einarsdalen på grunn av teleløsning og vanskelige grunnforhold, men nå er dette jobbet inn og vi holder skjema, forteller byggeleder Halvor Haarstad i Statkraft.

Vi får bli med inn i anleggsområdet i Tostendalen.

– 100 meter vei for dagen

Totalt 13 kilometer med vei skal etableres inn til vindkraftområdet til Roan vindpark.

– Vi har nå lagt nærmere åtte kilometer grov anleggsveg, som skal suppleres med bærelag og slitelag av grus på toppen. I snitt anlegges 100 meter vei for dagen, så det går effektivt for seg. Anleggsarbeidet pågår hele uka gjennom. Anleggsarbeiderne jobber skift – åtte dager på og seks dager fri, forteller Halvor Haarstad.

Veiene som anlegges er seks meter brede, og er tilpasset de store transportene som skal opp på fjellet.

– Dere holder skjema?

– Ja, vi skal være ferdig til oktober som fastsatt, slik at man da kan gå i gang med internveiene som anlegges og plassene hvor vindmøllene skal opp.