Klargjorde for ro-ro-kai

En ny ro-ro-kai er planlagt etablert i Einarsdalen i Roan for ilandføring av utstyr til både Roan vindpark og den store trafostasjonen som skal etableres på Hofstad.

Kommunestyret i Roan fattet vedtak for at ei ro-ro-kai kan etableres i Einarsdalen.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

For at dette skal kunne etableres, trengs mer plass som har status industriområde. En omdisponering fra friluftsområde til industri, kom opp som en ekstraordinær sak under kommunestyrets samling i Roanstua sist torsdag.

Småbåthavna

Saken ble delt ut i møtet, og det ble noe debatt rundt hvorvidt en «omklassifisering» får av konsekvenser for  blant annet en planlagt utvidelse av småbåthavna i området.  Geir Ola Aune, sektorleder for miljø, utvikling, vedlikehold (MUV) i Roan kommune, kunne berolige om at dette ikke vil komme i konflikt.


Hovedbasen etablert

Det var entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord som fikk oppdraget med adkomstveiene til nye Roan Vindpark.

 

– En utvidelse av småbåthavna før ilandføring av det tunge utstyret vil nok ikke kunne skje, opplyste Aune.

Kommunestyret fattet så nødvendig vedtak for at ei ro-ro-kai kan etableres. Nå avventer Roan kommune en søknad om dette tiltaket.

Det blir også snakk om å gjøre om på dagens vei inn til det aktuelle området i Einarsdalen.

Stor brakkerigg?

Roan har blitt forespeilet at det også kan bli etablert en brakkerigg som skal huse 200 til 250 anleggsarbeidere ved industriområdet i Einarsdalen.


Ønsker hundrevis av arbeidere velkommen

Ganske snart skal det avgjøres om en stor brakkerigg skal etableres ved Einarsdalen industriområde i Roan, i forbindelse med den store vindkraftutbygginga.

 

Geir Ola Aune sier til Fosna-Folket at om dette blir noe av, og i hvilket omfang, fortsatt står som uavklart.