Hovedbasen etablert

Johs. J. Syltern vel etablert på Reppkleiva. Foto: Terje Dybvik