Skal rydde skogen for ny «superlinje»

Maskinentreprenørfirmaet Lierne Utmarkservice AS har fått storkontrakten på skogrydding for den nye 420 kV-linja, som etter alt å dømme kommer mellom Namsos og Åfjord.

Den røde hele linja viser den planlagte 420 kV-linja fra Namsos til Åfjord.  

næringsliv

Det formelle vedtaket for bygging av den nye «superlinja» er ennå ikke fattet av styret i Statnett. Vindkraftutbyggerne er avhengig av denne linja for å få den produserte kraften ut av Fosen, så alt tyder på at dette vedtaket kommer.

Øverst i saken ser du en illustrasjonsvideo over hvor den planlagte linja skal gå.

18.000 kubikkmeter med skog

– Kontrakten på rydding av kraftgata er tildelt Lierne Utmarkservice AS, med forbehold om et vedtak om utbygging, sier kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett til Fosna-Folket.


Syltern trolig sikret kontrakt på 100 mill.

Åfjord-entreprenøren Johs. J. Syltern skal etter alt å dømme gjøre grunnarbeidet til de fire store trafostasjonene i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Fosen.

 

Lierne Utmarkservice AS, som holder til i Lierne i Namdalen i Nord-Trøndelag, ble etablert i 1995. Selskapet er eid av Jostein Ringstad og Stig Arne Ringstad, som sitter på hver sin halvpart av aksjene.  

– Hvor mye skog skal ryddes?

– Rundt 18.000 kubikkmeter med skog må bort i den 40 meter brede gata som skal opprettes, sier Martha Hagerup Nilson.


Statnett skal informere om den nye kraftlinja

Avholder to møter om den 120 kilometer lange kraftlinja.

 

Dette er til sammenligning like mye trevirke som det går med til å bygge rundt 500 eneboliger.

Begynner fra nord

Daglig leder og styreleder Jostein Ringstad i Lierne Utmarkservice sier til Fosna-Folket at dette er den største kontrakten de har hatt noen gang.

– Den tilsvarer 12 årsverk for to år framover, så dette betyr mye for oss.

– Hvor mange vil dere ha i arbeid med denne ryddejobben?

– Det vil variere noe, men 10 til 15 vil være i kontinuerlig virksomhet.

– Hva vil dere gjøre med det som felles?

– Det kommer alt an på kvalitet. Mye vil ende opp som rent tømmervirke, noe vil bli til flis og solgt til fyring. Det som er på de mest utilgjengelige stedene, vil bli liggende i området etter felling, sier Jostein Ringstad.

2. mai

Arbeidet vil starte opp i nordenden av den planlagte linja, det vil si fra Namsos-siden. Det er planlagt oppstart 2. mai, hvis Statnett innen da har fattet et vedtak. 

Lierne Utmarkservice opplyser på sin hjemmeside at de utfører følgende arbeidsoppgaver: kantklipping, skogrydding langs veg, rydding av kraftlinjer, skogsdrift, sortering av flis eller matjord og tining av is og stikkrenner. Bedriften produserer i tillegg flis til flisfyring.

næringsliv