«Vi satser på gode oppvekstsvilkår og gode helse- og omsorgstjenester» -dette er noe av teksten i de 14 siste stillingsannonser for Ørland kommune. Ved å bruke ordene «vi satser på» kan det jo tolkes dithen at en IKKE har satset på for eksempel skolebøker eller eldreomsorg før? Jeg hadde et innlegg om dementavdelinger tidligere i vår og fikk god respons fra pårørende. Det viser at det mangler friske midler i skolebudsjettene og eldreomsorgen – og spesielt på demensavdelingene.

Når vi ser at kommunen går 50 millioner kroner i overskudd må det vel være politisk vilje til endring og bruke mye av disse midlene til eldreomsorgen. Meg bekjent er det for -22 budsjettet bevilget 300. 000 kroner til oppussing på Helsesentret i Bjugn, men dette prosjektet er enda ikke kommet i gang? Er også kjent med at en person bor alene på en avdeling. Denne kan vel flyttes og gi plass til flere trengende?

Egne opplevelser i de siste to år viser også en kan gjøre mye på velferdsiden for de eldre og samspill med pårørende. Har derfor levert inn et notat til Kommunedirektør og Ordfører om dette temaet. Det kan jo hende at en lytter til en «gammel politiker» fra Bjugn?

Jeg har også et ønske om at dersom kommunen har en driftsavtale med taxinæringa i kommunen at denne omgående evalueres og forbedres. Punktlighet er et stikkord. Det kan ikke være slik at en taxi kommer og henter en pasient/hjemmeboende når det er 15 minutter igjen av en fysioterapitime eller kommer akkurat tidsnok til en avtalt legetime. Dette fører til stress og usikkerhet hos eldre brukere. Adressa hadde 24/5 en beskrivelse av taxinæringa i Trondheim. Slike tilstander er ikke ønskelig i Ørland kommune.

Per Odd Solberg